Strona główna » Inwestycje
28
lis
2017

UWAGA! Ważna informacja dla uczestników projektu "Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża"

W związku ze złożoną deklaracją uczestnictwa do projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża”, Wójt Gminy Łomża informuje, że następnym etapem realizacji ww. projektu jest podpisanie stosownych umów użyczenia nieruchomości. Przedmiotowe umowy użyczenia, Gmina Łomża jest zobligowana do przedłożenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, jako załączniki do umowy o dofinansowanie ww. projektu.

Mając na względzie powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przybycie właściciela, a w przypadku gdy występuje współwłasność wszystkich współwłaścicieli nieruchomości,  na której ma zostać zainstalowany przedmiotowy zestaw wraz z następującymi dokumentami:

  • dowody osobiste wszystkich właścicieli/ współwłaścicieli nieruchomości;
  • dokument potwierdzający tytuł własności do nieruchomości, na której ma być zainstalowany przedmiotowy zestaw (np. Akt Notarialny, wypis z Rejestru Gruntów lub wyciąg z Ksiąg Wieczystych).

do siedziby Urzędu Gminy Łomża,  ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1A, 18-400 Łomża, pok. 11A w terminie 01.12.- 06.12.2017 r. w godz. 9.00 -14.00 celem podpisania umowy użyczenia nieruchomości dla potrzeb realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża” (wzór umowy w wersji edytowalnej zamieszczony poniżej).

Jednocześnie prosimy o podpisanie i dostarczenie załączonego oświadczenia dotyczącego uczestnictwa w projekcie (dokument zamieszczony poniżej).

W przypadku niestawienia się celem podpisania umowy w wyznaczonym terminie, sytuacja ta zostanie potraktowana jako rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Łomża, pok. 11 A lub pod nr telefonu (086) 224 50 05.

UWAGA: Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża”, dotacja na inwestycje w zakresie wsparcia odnawialnych źródeł energii wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe 30% kosztów kwalifikowalnych inwestycji (koszt netto inwestycji) + należy podatek VAT (8% w przypadku instalacji na budynku mieszkalnym; 23% w przypadku instalacji na budynku gospodarczym lub na stelażach lub na gruncie lub przy budynkach mieszkalnych o pow. Powyżej 300m2) ponosi właściciel/-e nieruchomości zakwalifikowany/-i do projektu.

foto: www.liderbudowlany.pl

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

Załączniki

  1. oświadczenie
  2. umowa

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.