Strona główna » Dla mieszkańców » Komunikaty
25
paź
2017

Uchylone rozporządzenie w sprawie ASF

Wojewoda Podlaski w Rozporządzeniu z dnia 16 października 2017 r. uchylił rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: łomżyńskiego, grajewskiego i monieckiego. Poniżej publikujemy treść tego rozporządzenia.

ROZPORZĄDZENIE NR 11/2017
WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 16 października 2017 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: łomżyńskiego, grajewskiego i monieckiego

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855) zarządza się, co następuje:

§ 1. Traci moc rozporządzenie nr 7/2017 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: łomżyńskiego, grajewskiego i monieckiego (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3084).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin: Jedwabne, Przytuły, Wizna, Radziłów, Trzcianne, Goniądz i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator
Tematy pokrewne (tagi): asf, rolnictwo,