Strona główna » Dla mieszkańców » Gospodarka odpadami
15
mar
2017

DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawą uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami jest złożenie wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w której właściciel nieruchomości zadeklaruje m.in. opłatę jaką będzie uiszczał, sposób gromadzenia odpadów (selektywnie albo nieselektywnie) oraz czy będzie kompostował odpady biodegradowalne.

Zgodnie z art. 6m, art. 6n i art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i uchwałą Rady Gminy Łomża nr XXVI/166/17 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani złożyć deklarację w siedzibie Urzędu Gminy Łomża lub pocztą na adres: Urząd Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18 - 400 Łomża.
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie:
b) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
c) 14 dni od daty nastąpienia zmiany danych adresowych, personalnych lub zmiany ilości i kategorii gospodarstw domowych prowadzonych na terenie nieruchomość, określonych w deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku zmiany kategorii gospodarstwa domowego na mniejsze dokonywaną w deklaracji oraz zmianę na status nieruchomości niezamieszkałej, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do załączenia dokumentu potwierdzającego, iż liczba osób zamieszkałych na nieruchomości zmniejszyła się, takiego jak:
1) Akt zgonu, 
2) Informacja z ewidencji meldunkowej, 
3) Dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości 
w szczególności:
a) dokument wystawiony przez odpowiednie instytucje:
- potwierdzający wykonywanie pracy poza granicami Powiatu Łomżyńskiego i Miasta Łomży,
- potwierdzający pobieranie nauki poza granicami Powiatu Łomżyńskiego i Miasta Łomży,
- potwierdzenie zameldowania pod innym adresem,
b) dokument wystawiony przez jednostki wojskowe,
c) kopia deklaracji złożonej na inną nieruchomość lub inny dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych pod innym adresem, 
d) umowa najmu mieszkania pod innym adresem, 
e) dokument potwierdzający miejsce zamieszkania poza granicami kraju (np. dokument potwierdzający zatrudnienie, umowa najmu mieszkania lub inny dokument). 
f) oświadczenie właściciela, współwłaściciela, najemcy lub innego podmiotu władającego nieruchomością znajdującą się pod innym adresem (wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającą formę władania: aktu własności, umowy najmu, deklaracji lub innego dokumentu), iż dana osoba zamieszkuje na tej nieruchomości, 

Dokumenty wymienione w pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 lit. a-e mogą być przekazane w formie kserokopii.

 

 

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

Załączniki

  1. Deklaracja
Tematy pokrewne (tagi): odpady komunalne,

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.