Strona główna » Dla mieszkańców » Gospodarka odpadami
15
mar
2017

Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, kwartalnie w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe.

Terminy opłat:
1) kwartał I, za miesiące: styczeń, luty, marzec - do 15 marca,
2) kwartał II, za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec - do 15 maja,
3) kwartał III, za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień - do 15 września,
4) kwartał IV, za miesiące: październik, listopad, grudzień - do 15 listopada.

Opłatę uiszcza się przez dokonanie wpłat w Banku Spółdzielczym w Łomża, u inkasenta lub przelewem na rachunek bankowy - dane do przelewu: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, nr rachunku bankowego: 88 8757 0001 0000 1717 2000 0010 (w tytule przelewu należy napisać: odpady za m-ce: dany kwartał lub dane miesiące i rok 20…..r. oraz adres nieruchomości, na której powstają odpady).

Stawki opłat:

W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
• od gospodarstw domowych składających się z nie więcej niż 1 osoby 
w wysokości 11,00 zł (33,00 zł za kwartał),
• od gospodarstw domowych składających się z nie mniej niż 2 osób i nie więcej niż 3 osób w wysokości 25,00 zł (75,00 zł za kwartał),
• od gospodarstw domowych składających się z nie mniej niż 4 osób i nie więcej niż 5 osób w wysokości 41,00 zł (123,00 zł za kwartał),
• od gospodarstw domowych składających się z nie mniej niż 6 osób w wysokości 53,00 zł (159,00 zł za kwartał)

W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:
• od gospodarstw domowych składających się z nie więcej niż 1 osoby 
w wysokości 18,00 zł (54,00 zł za kwartał),
• od gospodarstw domowych składających się z nie mniej niż 2 osób i nie więcej niż 3 osób w wysokości 41,00 zł (123,00 zł za kwartał),
• od gospodarstw domowych składających się z nie mniej niż 4 osób i nie więcej niż 5 osób w wysokości 68,00 zł (204,00 zł za kwartał),
• od gospodarstw domowych składających się z nie mniej niż 6 osób 
w wysokości 87,00 zł (261,00 zł za kwartał).

Wiadomość opublikowana przez: Administrator
Tematy pokrewne (tagi): odpady komunalne,