Strona główna » Aktualności
13
lut
2017

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zrealizuje zadanie publiczne

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Wójt Gminy Łomża Zarządzeniem Nr 212/17 z dnia 09.02.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2017 roku, dokonał wyboru oferty.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży otrzymało dotację w zakresie realizacji zadania: „Prowadzenie  Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Nowych Kupiskach w 2017 roku” w kwocie 11.000,00 zł. 

Wiadomość opublikowana przez: Administrator
Tematy pokrewne (tagi): ngo,