Strona główna » Inwestycje » Termomodernizacja budynków szkół podstawowych » Aktualności - projekt

Szkoły cieplejsze i ładniejsze

- Wreszcie w szkole jest ciepło! Dzieci już nie marzną – zgodnie mówiły dyrektorki szkół w Pniewie, Jarnuta...
więcej

Termomodernizacja obiektów oświatowych w gm. Łomża zakończona

W związku z zakończeniem realizacji projektu termomodernizacji szkół podstawowych w Jarnutach, Konarzycach,...
więcej

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pniewie

Ministerstwo Środowiska zaakceptowało kolejny wniosek Gminy Łomża o rozszerzenie zakresu dofinansowanego pr...
więcej

Umowa na termomodernizację sali gimnastycznej w Kupiskach podpisana!

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Termomodernizacja bu...
więcej

Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Kupiskach

W maju 2016 r. Ministerstwo Środowiska zaakceptowało wniosek Gminy Łomża o rozszerzenie zakresu dofinansowa...
więcej

Termomodernizacja budynków szkół zakończona

W grudniu 2015 roku zakończyła się część inwestycyjna projektu pn.: „Termomodernizacja budynków szkół podst...
więcej

Prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej w Jarnutach

Trwa realizacja części inwestycyjnej projektu pn.: „Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Gminie ...
więcej

Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Gminie Łomża

Trwa realizacja części inwestycyjnej projektu pn.: „Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Gminie ...
więcej

Prace termomodernizacyjne w szkołach podstawowych w Kupiskach i Konarzycach

Trwa realizacja części inwestycyjnej projektu pn.: „Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Gminie ...
więcej

Umowa z wykonawcą robót budowlanych podpisana!

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Termomodernizacja bu...
więcej

Konferencja inaugurująca projekt

W dniu 06 listopada 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża odbyła się konferencja inaugurująca pr...
więcej

Informacja dot. konferencji inaugurującej projekt

p.n. „Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Gminie Łomża w miejscowościach: Jarnuty, Konarzyce i ...
więcej