Strona główna » Samorząd » Rada Gminy
30
gru
2015

Gmina Łomża z budżetem na 2016 rok

Podczas dzisiejszej XVI sesji (30.12), radni jednogłośnie zadecydowali o przyjęciu proponowanego przez wójta Piotra Kłysa budżetu gminy na rok 2016. Planowane dochody budżetowe oszacowano na kwotę 26 673 777,45 zł, a wydatki na kwotę 26 490 453,45 zł. Nadwyżka w wysokości 183 324,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę kredytów bankowych.

Planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 500 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych kredytów zaciągniętych na inwestycje gminne, tj.:
- 750 000 zł (kredyt w wysokości 4,5 mln zł, zaciągnięty w 2010 r. ze spłatą do końca 2016 r.),
- 600 000 zł (kredyt w wysokości 3 mln zł, zaciągnięty w 2011 r. ze spłatą do końca 2016 r.),
- 333 324 zł (kredyt zaciągnięty w 2014 r. z planowaną spłatą do końca 2020 r.).

 W ramach wydatków bieżących, 53,71% gmina przeznacza na utrzymanie oświaty. Plan wydatków w tej sferze kształtuje się wysokości 12 286 478,00 zł przy subwencji oświatowej wynoszącej 6 849 48 zł. Planowana dotacje dla Biblioteki Publicznej wynosi 510 000,00 zł, a dla Gminnego Ośrodka Kultury – 200 654,78 zł. Na przyszłoroczne inwestycje przewidziana została kwota 3 615 177,10 zł, w tym na inwestycje drogowe – 2 829 725,00 zł.

 Na sesji, oprócz budżetu, podjęto 5 uchwał. Wśród nich przyjęto zmiany budżetu dotyczące roku bieżącego. Ustalono wykaz wydatków w łącznej kwocie 181 596,03 zł niewygasających z upływem 2015, które głównie dotyczą kontynuowanych inwestycji drogowych. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 128 000,00 zł pochodzącą z podatków (105 tys.), wpływów z wynajmu sali Publicznego Gimnazjum Nr 9 (21 tys.) oraz z darowizny mieszkańców wsi Stara Łomża przy Szosie na wyposażenie placu zabaw (2 tys.). Wydatki zwiększono o tą samą kwotę i przeznaczono ją na zakup usług, materiałów, remonty, opał do szkoły w Pniewie i Wygodzie oraz wspomniane wyposażenie placu zabaw w Starej Łomży przy Szosie. Dokonano również zmian między działami budżetu na łączną sumę 49 500,04 zł. Jednogłośnie radni przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 – 2020 oraz dopłaty dla odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych. Do końca marca 2016 utrzymane zostaną na poziomie z roku bieżącego, tj. 4,14 zł na miesiąc z tytułu opłaty stałej dla każdego odbiorcy usług wodociągowych i 2,39 zł na miesiąc z tytułu opłaty stałej dla każdego odbiorcy usług kanalizacyjnych. W kolejnych uchwałach radni jednomyślnie przyjęli Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz plan pracy Rady na 2016 rok.

Sesję zakończyły sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Łomża w mijającym roku oraz wspólne życzenia noworoczne.

  • Gmina Łomża z budżetem na 2016 rok
  • Gmina Łomża z budżetem na 2016 rok
  • Gmina Łomża z budżetem na 2016 rok
  • Gmina Łomża z budżetem na 2016 rok
Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.