Gmina Łomża

Foto nr 43194
rzeka Narew z lotu ptaka
Fotogaleria

Gmina wiejska Łomża położona jest w powiecie łomżyńskim, w zachodniej części województwa podlaskiego, wokół południowej granicy Miasta Łomża. Zajmuje powierzchnię 208 km2. Tworzy ją 40 sołectw, w których na koniec 2022 r. zameldowanych na pobyt stały i czasowy było 11612 osób, czyli o 119 więcej niż na koniec 2021 r.
Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy - Wójta i Rady Gminy. Obecne władze Gminy Łomża zostały wybrane w wyborach 7 kwietnia 2024 r. na 5-letnią kadencję.
Jednostką organizacyjną gminy, której przedmiotem działalności jest świadczenie obsługi Wójta w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa, jest Urząd Gminy. Urząd Gminy Łomża i siedziba władz Gminy znajdują się w Mieście Łomża, w biurowcu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a.