Strona główna » Samorząd » Rada Gminy
30
maj
2019

ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA DLA WÓJTA GMINY ŁOMŻA!

Autor treści: Ewelina Żebrowska
Maj to okres wielu podsumowań nie tylko budżetowych. W tym roku to także czas przedstawienia po raz pierwszy przez wójtów, burmistrzów i prezydentów Raportów o stanie Gminy/Miasta i rozliczenia ich z realizacji założeń finansowych.

Istotą raportu Gminy jest wyznaczenie głównych, najważniejszych kierunków działania Gminy Łomża oraz sposobu ich realizacji opisując tym samych sposób zarządzania gminą.  Konsekwencją przedstawienia raportu jest zatem obowiązek podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie wyrażenia organowi wykonawczemu wotum zaufania.

Podczas ostatniej VII sesji radni Rady Gminy Łomża debatowali nad przedłożonymi przez wójta Piotra Kłysa: Raportem o stanie Gminy oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018.
Podjęto jednogłośnie trzy uchwały:

- o wotum zaufania dla Wójta Gminy Łomża

- o przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 oraz

- o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Łomża

Radni mieli możliwość zapoznania się ze szczegółową prezentacją na temat dochodów i wydatków poczynionych z budżetu gminy w różnych jego obszarach. Dochody przekroczyły kwotę 44 mln zł przy wydatkach zrealizowanych w wysokości nieco ponad 50 mln zł. Budżet Gminy Łomża za 2018 r zamknął się deficytem w kwocie 6 190 085,38 zł, który został pokryty zaciągniętym kredytem długoterminowym. Saldo operacyjne wyniosło 4 749 676,50 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków bieżących, aż 40,09 % stanowią wydatki na utrzymanie oświaty. Wykonanie wydatków w Oświacie, wraz z potrzebnymi inwestycjami, ukształtowało się w wysokości 15 239 984,07 zł, gdzie subwencja oświatowa wyniosła 6 895 782 zł, natomiast różnica  w kwocie 8 344 202,07 zł sfinansowania jest z dochodów własnych gminy i dotacji, co stanowi 59,91 % wykonania .

Wójt mógł pochwalić się realizacja wielu inwestycji  w kwocie 11 926 693,06 zł na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sanitacyjnej wsi, przebudowę i budowę dróg gminnych, zagospodarowanie nieruchomości gminnych, ochotnicze straże pożarne, oświatę, pomoc społeczną, oświetlenie drogowe, modernizację świetlic wiejskich oraz budowę siłowni zewnętrznych wraz z placami zabaw.

Wójt zwrócił uwagę na pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu, która wpłynęła do Urzędu bez żadnych uwag. Podkreślił rolę Skarbnika Gminy, pani Anny Lachowskiej w konsekwentnej realizacji budżetu dla mieszkańców gminy w zgodzie z literą prawa.  „Z tego miejsca i w takiej symbolicznej chwili, jako wójt prezentujący z dumą stan gminy Łomża w I Raporcie, składam Państwu najszczersze podziękowania. Dziękuję za ludzką życzliwość. Dziękuję radnym,  sołtysom i pracownikom wszystkich gminnych jednostek za to, wszyscy razem pracujemy i razem przyczyniamy się do obrazu gminy Łomża przedstawionego w tym opracowaniu. Dziękuję także za wsparcie ludzi z zewnątrz, zarządzających i reprezentujących różne ważne dla naszej gminy instytucje: urząd marszałkowski, urząd wojewódzki, parlament i kilka ministerstw, z którymi współpracujemy” podsumował swoje przemówienie Wójt Gminy – Piotr Kłys.

 • ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA DLA WÓJTA GMINY ŁOMŻA!
 • ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA DLA WÓJTA GMINY ŁOMŻA!
 • ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA DLA WÓJTA GMINY ŁOMŻA!
 • ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA DLA WÓJTA GMINY ŁOMŻA!
 • ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA DLA WÓJTA GMINY ŁOMŻA!
 • ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA DLA WÓJTA GMINY ŁOMŻA!
Wiadomość opublikowana przez: Administrator
Tematy pokrewne (tagi): absolutorium, rada gminy, sesja, wotum zaufania,

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

 • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
 • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
 • Korzystamy z Google Maps
 • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.