Strona główna » Samorząd » Jubileusz 45-lecia Gminy Łomża
2
lut
2018

"Gmina Łomża w oczach najmłodszych" - konkurs plastyczny, literacki, fotograficzny

W związku z jubileuszem 45– lecia powstania Gminy Łomża Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie zaprasza dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu Gminy Łomża do udziału w konkursie plastycznym, literackim i fotograficznym pod nazwą: „Gmina Łomża w oczach najmłodszych”.

KONKURS PLASTYCZNY

pexels-photo-207665.jpeg

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla uczniów ze szkół podstawowych gminy Łomża. Laureaci zostaną wyłonieni w trzech kategoriach:

 I.Dzieci przedszkolne 4-6 lat;

 II.Uczniowie klas I-III;

 III. Uczniowie klas IV-VII.

2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez uczestnika indywidualnej pracy plastycznej. Praca musi być twórcza, dotychczas niepublikowana i nienagradzana w innych konkursach.
3. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną, np.: rysunek, malarstwo, grafika i techniki łączone.
4. Format prac A3.
5. Każda praca musi na odwrocie posiadać metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu, adres placówki oświatowej, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna prowadzącego oraz tytuł pracy (na odwrocie).
6. Uczestnik może złożyć jedną pracę konkursową. Nie będą klasyfikowane prace zbiorowe.
7. Z chwilą złożenia na konkurs, praca staje się własnością organizatorów i nie będzie zwracana uczestnikom.

Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wygodzie, ul. Łomżyńska 2, 18-400 Łomża
do 25 marca 2018 r.

Jury powołane przez Wójta Gminy Łomża dokona weryfikacji prac oraz przyzna nagrody, które zostaną wręczone 12 kwietnia 2018 r. podczas uroczystej gali w Szkole Podstawowej  w Wygodzie.

Dodatkowo nagrodzone prace konkursowe będą zaprezentowane 22 kwietnia 2018r. podczas uroczystości gminnych  oraz na stronie internetowej gminy www.gminalomza.pl.

KONKURS LITERACKI

kids-girl-pencil-drawing-159823.jpeg

Warunki uczestnictwa:

Konkurs polega na napisaniu pracy literackiej. Przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w gminie Łomża. Praca może zostać wykonana w dowolnej formie literackiej(opowiadanie, wywiad, wiersz itp.). Praca musi dotyczyć gminy Łomża oraz życia na jej terenie kiedyś i dziś.

 1. W konkursie mogą brać udział jedynie prace, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
 2. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 2 prace w wersji papierowej.

Uczestnicy:

I kategoria – uczniowie klas III-IV
II kategoria – uczniowie klas V-VII

Prace należy dostarczyć do 25 marca 2018 r. na adres: 
Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wygodzie,
ul. Łomżyńska 2, 18-400 Łomża.

Każda praca powinna być podpisana i posiadać wypełniony formularz uczestnictwa.

Wręczenie nagród odbędzie się  podczas uroczystej gali  w Szkole Podstawowej w Wygodzie  w dniu 12 kwietnia 2018 r.  

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie Organizatorowi praw do celów publikacji i promocji. Prace będzie oceniać Jury powołane przez Wójta Gminy Łomża.

 

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

girl-taking-picture-camera-529318.jpeg

 

Zasady uczestnictwa:

 1. Przedmiotem konkursu jest dowolna forma opowiadania za pomocą fotografii (impresja, etiuda,) realizowana dowolną techniką na temat: „Gmina Łomża w oczach najmłodszych”.
 2. Fotografie konkursowe mogą być wykonane zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie A4.
 3. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii.
 4. Prace realizowane są przez uczniów bez ingerencji dorosłych.
 5. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.
 6. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych gminy Łomża.

Prace konkursowe należy złożyć do dnia 25 marca 2018 roku, w budynku SP w Wygodzie. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 502559362

Prace powinny być złożone w zamkniętej kopercie, zawierającą następujące dane:

- imiona i nazwiska grupy autorskiej oraz dane adresowe,

- nazwę i adres szkoły,

- tytuł pracy,

- pisemną zgodę na emisję nadesłanych materiałów:

Wyrażam zgodę na prezentację dostarczonego materiału fotograficznego przez organizatora konkursu –SP w Wygodzie w lokalnych mediach i wydawnictwach a także na stronach internetowych Szkoły Podstawowej w Wygodzie oraz Urzędu Gminy Łomża.

Zdjęcia złożone w konkursie nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

 

Data ……………………..                      Podpisy ………………………..

 

Każda placówka może złożyć prace maksymalnie trzech autorów.

Jury konkursu

Organizator powołuje komisję do oceny prac. Komisja powołana przez organizatora rozstrzygnie konkurs  do dnia 10 kwietnia 2018 roku.

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników nastąpi  12 kwietnia 2018 r. 

Nagrody

Wszystkie nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, w lokalnych mediach oraz umieszczone na stronach internetowych Urzędu Gminy Łomża, Szkoły Podstawowej w Wygodzie.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator
Tematy pokrewne (tagi): 45-lecie, konkurs, szkoła,

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

 • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
 • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
 • Korzystamy z Google Maps
 • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.