Strona główna » Samorząd » Rada Gminy
5
cze
2017

Wójt Gminy Łomża z absolutorium

Maj i czerwiec to okres podsumowań budżetowych... To także czas rozliczania wójtów i burmistrzów z realizacji założeń finansowych. Podczas ostatniej sesji radni Rady Gminy Łomża debatowali nad przedłożonym przez wójta Piotra Kłysa sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok i udzielili mu z tego tytułu absolutorium.

Radni mieli możliwość zapoznania się ze szczegółową prezentacją na temat dochodów i wydatków poczynionych z budżetu gminy w różnych jego obszarach. Po raz pierwszy dochody przekroczyły kwotę 41 mln zł przy wydatkach zrealizowanych w wysokości nieco ponad 39 mln zł. Budżet zamknął się nadwyżką wynoszącą 1 249 736,09 zł, a wolne środki jakie pozostały do wydania w roku 2017 wyniosły 1 822 248,24 zł.

Jak co roku szeroko dyskutowanym tematem było zadłużenie gminy. Te na koniec 2016 r. było na poziomie 2,3 mln zł, co w stosunku do dochodów bieżących stanowi 6,10 %. Dla porównania wskaźnik zadłużenia za 2015 rok wynosił 10,18 %, zaś za 2014 r. 14,14 %. Poziom zadłużenia systematycznie spada, a oszczędności poczynione w 2016 r. pozwoliły na zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 mln zł, a nie jak pierwotnie planowano w kwocie 1,5 mln zł.
Podobnie jak w latach ubiegłych gros wydatków budżetowych pochłonęła oświata. Utrzymanie 9 szkół kosztowało gminę ponad 14 mln zł, co stanowi aż 43 % wydatków bieżących ogółem. Subwencja oświatowa z budżetu państwa wyniosła 6 814 035,00 zł, natomiast różnica w kwocie 7 198 348,75 zł sfinansowana została z dochodów własnych gminy. Koszt utrzymania 1 ucznia waha się od 8 999, 11 zł w Publicznym Gimnazjum Nr 9 do 64 807,06 zł w Szkole Podstawowej w Czaplicach.

Wójt mógł pochwalić się uzyskanymi środkami zewnętrznymi w kwocie 1 972 354,39 zł na budowę sieci wodociągowych, przebudowę drogi gminnej Modzele Skudosze – Modzele Wypychy i ul. Dwornej w Starych Kupiskach, rozpoczęcie przebudowy drogi w Grzymałach Szczepankowskich, modernizację drogi dojazdowej do gruntów we wsi Gać, wdrażanie elektronicznych usług dla ludności, termomodernizację szkół w Jarnutach, Konarzycach i Kupiskach, budowę boisk i siłowni zewnętrznych oraz dofinansowaniem wydatków funduszu sołeckiego. Łącznie gmina zrealizowała inwestycje na kwotę 6 543 909,78 zł. Z tych środków m.in. wyremontowany został odcinek ul. A. Krajowej w Kupiskach, powstały projekty budowy dróg gminnych, wybudowano także oświetlenie uliczne w miejscowościach: Janowo, Chojny Młode, Boguszyce i Podgórze oraz ułożono kostkę polbruk przed świetlicami wiejskimi. W wydatkach inwestycyjnych mieści się również dotacja w wysokości 1 mln 50 tys. zł. jaką przekazała gmina Powiatowi Łomżyńskiemu na przebudowę ul. Młynarskiej w Konarzycach.

Wójt zwrócił uwagę na pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu, która wpłynęła do Urzędu bez żadnych uwag. Podkreślił rolę Skarbnika Gminy, pani Anny Lachowskiej w konsekwentnej realizacji budżetu dla mieszkańców gminy w zgodzie z literą prawa. Na sesji padły podziękowania dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Łomża, którzy przyczynili się do sukcesu budżetowego.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.