Budżet na 2022 rok uchwalony jednogłośnie

Foto nr 42700
Fotogaleria
Dochody na poziomie 49 539 544,35 zł i wydatki w wysokości 62 868 590,63 zł, zakłada budżet Gminy Łomża na 2022 rok. Dokument radni gminy przyjęli podczas sesji 30 grudnia 2021 r. Uchwałę o przyjęciu budżetu radni podjęli jednomyślnie – 15 głosami „za”. Wcześniej projekt budżetu przygotowanego przez Wójta Piotra Kłysa i Skarbnik Annę Lachowską pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Wydatki inwestycyjne w przyszłorocznym budżecie określono na rekordowo wysokim poziomie 17 milionów 753 tysięcy złotych, w tym ponad 3 mln 200 tysięcy jako dotacje do przebudów dróg realizowanych we współpracy z Powiatem Łomżyńskim. Najwięcej z tych środków Gmina Łomża planuje przeznaczyć na przebudowy lub budowy dróg gminnych w m.in.: Boguszycach, Jednaczewie, Nowych i Starych Kupiskach, Podgórzu, Starej Łomży przy Szosie. W Starych Kupiskach, Pniewie i Konarzycach przebudowane zostaną przejścia dla pieszych.

Największa kosztowo jest budowa ulicy Wiejskiej w Starej Łomży przy Szosie. Wartość zadania oszacowano na ponad 2 miliony złotych. Niemal 1,1 mln zł pochodzić będzie z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Prawie 5 milionów złotych wydatkowanych będzie na inwestycje w oświatę i wychowanie. 3 500 000 zł przeznaczono na rozbudowę budynku szkoły w Konarzycach. 3 mln złotych to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Cała inwestycja ma kosztować 7,3 mln złotych i zakończy się w 2023 r.

W 2022 roku wybudowane zostaną boiska i bieżnie lekkoatletyczne przy szkołach w Wygodzie i Puchałach w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2021". Dodatkowo przy SP w Wygodzie powstanie plac zabaw.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg Gmina Łomża przeznaczy ponad 750 tysięcy złotych. Na remont świetlic w Sierzputach Młodych i Starych Modzelach – 242 500,00 zł. Natomiast na budowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych wb budżecie zabezpieczono nieco ponad 100 tysięcy złotych.

Fundusz sołecki w 2022 r. wyniesie ok. 900 tysięcy złotych. Najwięcej środków mieszkańcy przeznaczyli na zadania związane z remontami dróg czy projektami budowy nowych. Mowa o kwocie prawie 460 tysięcy złotych. 330 tysięcy kosztować będą remonty i wyposażenie świetlic, zagospodarowanie działek gminnych, place zabaw itp. Prawie 70 tysięcy złotych trafi do szkół gminnych, z czego najwięcej do SP w Kupiskach na wykonanie ogrodzenia. Strażacy OSP otrzymają od mieszkańców około 50 tysięcy złotych z przeznaczeniem na mundury i drobne wyposażenie remiz.

Fotogaleria