Strona główna » Aktualności

XI Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Woj. Podlaskim

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu ja...
więcej

Wyniki naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uza...
więcej

Nowy wzór dowodu osobistego

W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 roku nowych przepisów dotyczących dowodów osobistych, a c...
więcej

Ważne zmiany od 1 marca 2015 dotyczące Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i USC

1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych o...
więcej

Nabór do komisji konkursowej

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konku...
więcej

Budowy instalacji fotowoltaicznej

Ogniwa fotowoltaiczne umożliwiają pozyskiwanie energii elektrycznej ze światła słonecznego. Proces przemian...
więcej

Wójt Gminy Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ognisk...
więcej

Konkurs - Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

W bieżącym roku odbędzie się XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".
więcej

Pierwszy ślub wójta

Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys udzielił pierwszego ślubu jako Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Ceremonia odby...
więcej

Wzruszające pożegnanie

Po 50 latach pracy, w tym 42 latach w Urzędzie Gminy Łomża i 40 latach jako Kierownik Urzędu Stanu Cywilneg...
więcej

Informacja dotycząca spotkania w sprawie Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

27 stycznia b.r. w łomżyńskim Ratuszu odbyło się spotkanie dotyczące Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego. C...
więcej

Zasady wynajmu Sali Konferencyjnej, świetlic i remiz OSP

ZARZĄDZENIE Nr 237/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 09 czerwca 2014 roku w sprawie określenia opłat i zasad wyna...
więcej

Zaproszenie na spotkanie dotyczące Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W dniu 27 stycznia 2015 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży odbędzie s...
więcej

Wyniki badania sondażowego dotyczącego Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Poniżej prezentujemy raport z badania sondażowego dotyczącego Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
więcej

GDZIE ZAPYTAĆ O FUNDUSZE EUROPEJSKIE?

Urząd Gminy Łomża informuje, że informacje dotyczące funduszy europejskich można uzyskać w Lokalnym Punkcie...
więcej

Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Łomża

Wójt Gminy Łomża informuje o procedurze prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg w Gminie Łomża w sezonie...
więcej

Rolnicza stolica Podlasia zaprasza

Bogaty kalendarz imprez targowo-wystawienniczych na 2015 rok przygotował Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolnicz...
więcej

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

5 listopada 2014 r. zatwierdzona została przez Prezydenta RP nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzecz...
więcej

Trwają konsultacje w sprawie obwodnicy Konarzyc i obwodnicy Starych Kupisk

W dniu 18 grudnia 2014 r. obyła się druga tura spotkań z mieszkańcami wsi Konarzyce w ramach konsultacji sp...
więcej

„Kolorowe oddziały przedszkolne w każdej naszej szkole ”nr projektu WND-POKL.09.01.01.-20-311/13

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
więcej