BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Wszeborowski dyrektor
2 Admin
3 Adrian Kołakowski pomoc administracyjna
4 Aneta Sasińska-Gromak podinspektor
5 Anna Górtatowska specjalista
6 Anna Lachowska Skarbnik Gminy
7 Anna Maria Cymek inspektor
8 Anna Wojdyła inspektor
9 Antoni Szepietowski Naczelnik Wydziału Infrastruktury
10 Artur Marek inspektor
11 Barbara Modzelewska inspektor ds. pozamilitarnych przygotowań obronnyc
12 Bartosz Wiktorzak podinspektor
13 Beata Michalak dyrektor
14 Bożena Łada inspektor ds. ewidencji działalności gosp.
15 Bożena Łada Pełnomocnik ds. wyborczych
16 Dorota Karwowska nauczciel
17 Dorota Pazik Sekretarz Gminy
18 Elżbieta Kulesza inspektor
19 Elżbieta Modzelewska
20 Ewa Hermanowska inspektor
21 Grażyna Paluszkiewicz Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
22 Irena Zach podinspektor
23 Iwona Bałdyga inspektor
24 Jacek Filipkowski
25 Jerzy Sęk dyrektor
26 Jolanta Dobrzycka Zastępca Kierownika USC
27 Justyna Napiórkowska podinspektor
28 Katarzyna Jastrzębska inspektor
29 Katarzyna Modzelewska inspektor
30 Katarzyna Sierzputowska inspektor
31 Kazimierz Turniak inspektor
32 Kinga Wysocka inspektor
33 Konserwator strony Konserwator strony
34 Krystyna Kaczyńska Sekretarz Gminy
35 Krystyna Lipińska inspektor
36 Krzysztof Niemyjski inspektor
37 Łukasz Jerzy Dąbrowski podinspektor
38 Łukasz Kuliś podinspektor
39 Małgorzata Jolanta Kozicka Kierownik OPS Gminy Łomża
40 Marcelin Przesław
41 Marcin Niklewicz inspektor
42 Marcin Tabędzki p.o. naczlnika wydziału
43 Maria Jolanta Łomotowska podinspektor
44 Mateusz Hil podinspektor
45 Mateusz Mikołaj Pokropowicz podinspektor
46 Szczepan Mierzejewski inspektor
47 Tomasz Tyszka Dyrektor ZESz
48 Tomasz Walczuk Kierownik Referatu Rozw. Gosp. i Ochr. Środowisk
49 Wiesława Kłosińska Dyrektor
50 Wiesława Masłowska Dyrektor
51 Zenon Krysiewicz informatyk SP Kupiski
52 Zofia Brokowska Skarbnik Gminy