BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Wszeborowski dyrektor
2 Admin
3 Adrian Kołakowski podinspektor ds. zarządzania pasem drogowym
4 Andrzej Grzesiuk podinspektor
5 Aneta Sasińska-Gromak podinspektor
6 Anna Górtatowska specjalista
7 Anna Lachowska Skarbnik Gminy
8 Anna Maria Cymek inspektor
9 Anna Wojdyła inspektor
10 Antoni Szepietowski Naczelnik Wydziału Infrastruktury
11 Artur Marek inspektor
12 Barbara Modzelewska inspektor ds. pozamilitarnych przygotowań obronnyc
13 Bartosz Wiktorzak podinspektor
14 Beata Michalak dyrektor
15 Bożena Łada inspektor ds. ewidencji działalności gosp.
16 Bożena Łada Pełnomocnik ds. wyborczych
17 Dorota Karwowska nauczciel
18 Dorota Pazik Sekretarz Gminy
19 Elżbieta Kulesza inspektor
20 Elżbieta Modzelewska
21 Ewa Hermanowska inspektor
22 Grażyna Paluszkiewicz inspektor
23 Irena Zach podinspektor
24 Iwona Bałdyga inspektor
25 Jacek Filipkowski
26 Jarosław Dwórznik
27 Jerzy Sęk dyrektor
28 Joanna Łada podinspektor
29 Jolanta Dobrzycka Zastępca Kierownika USC
30 Justyna Napiórkowska podinspektor
31 Katarzyna Jastrzębska inspektor
32 Katarzyna Modzelewska inspektor
33 Katarzyna Sierzputowska inspektor
34 Kazimierz Turniak inspektor
35 Kinga Wysocka inspektor
36 Konserwator strony Konserwator strony
37 Krystyna Kaczyńska Sekretarz Gminy
38 Krystyna Lipińska inspektor
39 Krzysztof Niemyjski inspektor
40 Łukasz Jerzy Dąbrowski podinspektor
41 Łukasz Kuliś podinspektor
42 Małgorzata Jolanta Kozicka Kierownik OPS Gminy Łomża
43 Marcelin Przesław
44 Marcin Niklewicz inspektor
45 Marcin Tabędzki Naczelnik Wydziału
46 Maria Jolanta Łomotowska podinspektor
47 Mateusz Hil podinspektor
48 Mateusz Mikołaj Pokropowicz podinspektor
49 Piotr Drozdowski
50 Szczepan Mierzejewski inspektor
51 Tomasz Tyszka Dyrektor ZESz
52 Tomasz Walczuk Kierownik Referatu Rozw. Gosp. i Ochr. Środowisk
53 Wiesława Kłosińska Dyrektor
54 Wiesława Masłowska Dyrektor
55 Wioleta Zaręba podinspektor
56 Zenon Krysiewicz informatyk SP Kupiski
57 Zofia Brokowska Skarbnik Gminy