Wójt Kłys odznaczony przez Prezydenta RP

Foto nr 43154
Fotogaleria
Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę. Wysokie odznaczenie zostało przyznane na wniosek Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, który osobiście uhonorował Wójta podczas gali Złotego Jubileuszu 50-lecia Gminy Łomża.

Prezydent RP Andrzej Duda przyznał Wójtowi Kłysowi medal „za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej”.

Piotr Kłys z samorządem Gminy Łomża związany jest od 2010 roku. Wówczas został wybrany radnym gminy. Cztery lata później, w wyborach z jesieni 2014 r. kandydował na stanowisko Wójta Gminy Łomża i po raz pierwszy został wybrany na to stanowisko. Sukces wyborczy powtórzył w roku 2018, uzyskując już w I turze zaufanie ponad 67% uczestniczących w wyborach mieszkańców. Pod rządami wójta Piotra Kłysa Gmina Łomża wkroczyła w fazę dynamicznego rozwoju. Przede wszystkim Gmina Łomża aktywnie pozyskuje środki zewnętrze na realizację zadań, które służą rozwojowi całej wspólnoty. W latach 2017-2023 na budowy, modernizacje, remonty dróg, stacji uzdatniania wody, budowę sali gimnastycznej, biblioteki, boisk sportowych, rozbudowę i termomodernizację szkół i świetlic, tworzenie klubów seniora i stref rekreacji mieszkańców pozyskała około 63 milionów złotych.

Skuteczna działalność została doceniona w konkursie objętym patronatem przez Marszałka Województwa Podlaskiego i Przewodniczącego Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, w którym Gmina Łomża otrzymała tytuł Wzorowej Gminy w kategorii Lider Rozwoju.

Oprócz zaangażowania w lokalne sprawy, Wójt Piotr Kłys aktywnie uczestniczy w działalności instytucji, związków, stowarzyszeń na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i krajowym. Jest Członkiem Zarządu i Wiceprzewodniczącym Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe. Zasiadał w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w Zespole Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli. Jest Członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP, Członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łomży oraz Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łomży. Działa także jako Członek Rady społecznej działającej w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

 

 

 

Fotogaleria