Konsultacje w Starej Łomży

Foto nr 43246
Fotogaleria
Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w konsultacjach w Starej Łomży przy Szosie. Projektanci, opracowujący dokumentację na budowę ulicy Dolnej, z uwzględnieniem rozwiązań umożliwionych zebranie i zagospodarowanie wód opadowych, także z okolicznych uliczek przedstawili wstępną koncepcję. - Prezentujemy ją, aby na tym etapie mogli dostosować rozwiązania projektowe nie tylko do ukształtowania terenu, ale także Państwu oczekiwań – mówił Piotr Kłys Wójt Gminy Łomża.

Gmina Łomża realizuje projekty związane z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu ulicy Dolnej w Starej Łomży przy Szosie. Na budowę odwodnienia ul. Dolnej pozyskaliśmy środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Aby zrealizować całość przedsięwzięcia planujemy wykorzystać środki unijne na przystosowanie terenów zurbanizowanych do zmian klimatu w ramach ZIT MOF Miasta Łomża.

- To są dwa uzupełniające się projekty, ale będą realizowane w oparciu o jedną dokumentację, którą opracowuje dla nas biuro projektowe Pana Zygmunta Bieryło z Białegostoku – mówił Wójt Piotr Kłys oddając głos projektantom.

Ci wskazywali, że głównym problemem jaki należy rozwiązać jest spływ wód z dużego obszaru. Różnica wysokości tylko na ul. Dolnej wynosi ponad 20 metrów, a cały obszar jest pofałdowany. Aby zatrzymać wody opadowe konieczne jest zbudowanie kilku zbiorników infiltracyjno-retencyjnych.

Dyskusja dotyczyła także projektu budowy ul. Dolnej oraz lokalizacji zjazdów na poszczególne działki  i lokalizacji skrzyżowań z drogami prywatnymi i działkami, które takimi drogami mają się stać. Aby umożliwić ich zaprojektowanie także zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców publikujemy w załączniku prezentowany w trakcie konsultacji plik  koncepcji. Zgodnie z ustaleniami prosimy mieszkańców, a szczególnie właścicieli przyległych działek o zapoznanie się z nim i zgłoszenie do Urzędu Gminy Łomża (do Pana Mateusza Pokropowicza) swoich uwag i sugestii ich lokalizacji i szerokości. Na takie uwagi oczekujemy do piątku 12 kwietnia 2024 r.

Fotogaleria

Załączniki