Imienny wykaz glosowań radnych na XXXVII sesji Rady Gminy Łomża

z dnia 21 września 2022 r.

Załączniki