Imienny wykaz glosowań radnych na XXXIX sesji Rady Gminy Łomża

w dniu 30 listopada 2022 r.

Załączniki