Imienny wykaz glosowań radnych na XLVI sesji Rady Gminy Łomża

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Załączniki