Imienny wykaz glosowań radnych na XLIX sesji Rady Gminy Łomża

z dnia 27 października 2023 r.

Załączniki