Imienny wykaz glosowań radnych na XLIII sesji Rady Gminy Łomża

z dnia 29 marca 2023 r.

Załączniki