Imienny wykaz glosowań radnych na XLII sesji Rady Gminy Łomża

z dnia 28 lutego 2023 r.

Załączniki