Imienny wykaz glosowań radnych na XL sesji Rady Gminy Łomża

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Załączniki