Strona główna » Samorząd » Sołectwa
12
mar
2019

DZIEŃ SOŁTYSA!

Autor treści: Ewelina Żebrowska
Wszystkiego co najlepszego dla sołtysów gminy Łomża.

W poniedziałek 11 marca 2019 r. Gmina Łomża świętowała Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Spotkanie odbyło się o godzinie 12:00 w Świetlicy Wiejskiej w Giełczynie. 8 nowych oraz 32 wybranych na kolejne kadencje sołtysów przyjęło z rąk władz Gminy gratulacje, wyrazy uznania oraz skromne upominki, które posłużą w pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Sekretarz Gminy Dorota Pazik otwierając spotkanie sołtysów przypomniała zgromadzonym, krótką historię  i znaczenie słowa Sołtys. „Sołtys w pierwotnym znaczeniu tego słowa oznaczał sędziego,  przedstawiciela lokalnej społeczności, przeważnie wiejskiej. Jego rola począwszy od średniowiecza ulegała poważnym zmianom i od 1990 roku w Polsce jest organem wykonawczym sołectwa" - wspomina Sekretarz.

Urząd sołtysa został utworzony na przełomie XII i XIII wieku, we wsiach lokowanych na prawie niemieckim. Pierwszym sołtysem zostawał zasadźca, który reprezentował interesy feudalnego pana. Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczymjednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Sołtys jest wybierany przez zebranie wiejskie. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Szczegółowe regulacje uprawnień sołtysa regulowane są w statucie sołectwa uchwalanym przez radę gminy.

Do głównych obowiązków i kompetencji sołtysów Gminy Łomża należą przede wszystkim:

 • reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
 • zwoływanie zebrań wiejskich, i w tym celu rozwieszanie ogłoszenia o zebraniu wiejskim w miejscu i terminie określonym w statucie sołectwa,
 • realizacja uchwał rady gminy dotyczącej sołectwa, a także umożliwienie zapoznania się z uchwałami rady jak najszerszemu kręgowi mieszkańców sołectwa,
 • w zakresie ustalonym przez radę gminy dokonywanie poboru podatków: rolnego i leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako inkasent organu podatkowego,
 • uczestnictwo w sesjach rady gminy, a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania.

„Dziękuję Wam, że jesteście z nami, wspólnie pracując dla dobra i na rzecz społeczności Gminy. Gratuluję wyników wyborczych, bo Państwa wygrana oznacza, że jesteście najlepsi – kontynuuje Wójt Piotr Kłys - przed Wami trudna, ciężka, czasochłonna i czasem niewdzięczna praca, lecz zawsze budująca. To my wspólnie walczymy o rozwój, innowacyjność i społeczeństwo naszej Gminy”.

Poza wręczeniem gratulacji i obchodami Dnia Sołtysa, zgromadzeni na sali goście mieli również obowiązki – szkolenie z problematyki danych osobowych oraz podatków. Zbigniew Gryglik – inspektor ds. ochrony danych osobowych przeszkolił sołtysów z tematyki RODO – Ochrony Danych Osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679, a Skarbnik Gminy Anna Lachowska udzieliła wyjaśnień i rozwiała wszelkie wątpliwości związane z podatkami na terenie Gminy. Całość spotkania uwieńczył występ Kapeli Kurpiowskiej Gminy Łomża.

Wraz z kapelą, która zaśpiewała gromkie STO LAT wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Łomża składają życzenia radości z wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym oraz satysfakcji z piastowanej funkcji.

 

 • DZIEŃ SOŁTYSA!
 • DZIEŃ SOŁTYSA!
 • DZIEŃ SOŁTYSA!
 • DZIEŃ SOŁTYSA!
 • DZIEŃ SOŁTYSA!
Wiadomość opublikowana przez: Administrator
Tematy pokrewne (tagi): 11 marca, dzieŅ sołtysa, sołectwa, sołtysi,

DZIEŃ SOŁTYSA!

Wszystkiego co najlepszego dla sołtysów gminy Łomża. W poniedziałek 11 marca 2019 r. Gmina Łomża święto...
więcej

Nowi sołtysi i rady sołeckie

MIESZKAŃCY GMINY ŁOMŻA WYBRALI JUŻ SWOICH SOŁTYSÓW I RADY SOŁECKIE. 25 lutego 2019 r. zakończyły się wybor...
więcej

Ponowne wybory sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Bożenicy

Zgodnie z zarządzeniem Nr 212/21 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zarządzenia ponowny...
więcej

Ponowne wybory sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Bożenica

ZARZĄDZENIE NR 199/21 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 13 września 2021 r. w sprawie ponownych wyborów sołtysa i ra...
więcej

Ponowne wybory sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Bożenica

ZARZĄDZENIE NR 178/21 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ponownych wyborów sołtysa i rad...
więcej

Wybory sołtysów i rad sołeckich

Wójt zarządził wybory sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję w 40 wsiach Gminy Łomża. Zebrania sołeckie...
więcej

Rozpoczynają się spotkania związane z funduszem sołeckim na rok 2019

Fundusz sołecki są to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służą...
więcej

Ostatnie pożegnanie Wincentego Pawelczyka- długoletniego sołtysa wsi Mikołajki

"W momencie śmierci kogoś bliskiego, uderza człowieka świadomość niczym nie dającej się zapełnić pustki" ks...
więcej

11 marca - Dzień Sołtysa

Z okazji "Dnia Sołtysa" życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości oraz sukcesów w działalnoś...
więcej

11 marca - Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa - Opiekuna i Gospodarza Wsi, składamy najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, wszel...
więcej

Wyniki wyborów sołtysów i rad sołeckich

Przedstawiamy wyniki wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Łomża na lata 2015 - 2019
więcej

11 marca - Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim pełniącym tę zaszczytną funkcję w gminie Łomża składamy serdeczne podziękow...
więcej

Wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Łomża

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Łomża, w miesiącach marcu i kwietniu odbędą się wybory sołtysów i rad so...
więcej

Dzień Sołtysa - życzenia

Dzień Sołtysa - coroczne polskie święto obchodzone, w większości przypadkach na terenie kraju, 11 marca. Św...
więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

 • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
 • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
 • Korzystamy z Google Maps
 • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.