W niedzielę wybory samorządowe

Foto nr 43245
Fotogaleria
W niedzielę, 7 kwietnia 2024 r. mieszkańcy Gminy Łomża będą wybierać Wójta Gminy i radnych Rady Gminy Łomża, a także radnych Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz  radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7.00-21.00.

Wybory do władz samorządu Gminy Łomża przeprowadza Gminna Komisja Wyborcza w Łomży. GKW zarejestrowała 24 kandydatów na radnych Rady Gminy Łomża, zgłoszonych przez cztery komitety wyborcze. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość jako jedyny zarejestrował swoich kandydatów na radnych Gminy Łomża we wszystkich 15 okręgach wyborczych. KKW Trzecia Droga PLS-PL250 Szymona Hołowni zarejestrował dwóch kandydatów, KWW Konfederacja i Bezpartyjni samorządowych jednego, KWW Niezależni Gminy Łomża pięcioro, a KWW Piotra Kuzia jednego.

W 6 okręgach wyborczych Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała tylko po jednym kandydacie na radnego Rady Gminy Łomża. Tak jest w okręgu nr 5 Jednaczewo, okręgach nr 6 i 7 obejmujących Stare Kupiski, okręgu nr 9 obejmującym miejscowości: Stara Łomża nad Rzeką, Stara Łomża przy Szosie, Zosin, okręgu nr 12 obejmującym Modzele‑Skudosze, Modzele‑Wypychy, Stare Modzele oraz okręgu nr 14 Pniewo i Rybno wczoraj Komisja wydała obwieszczenia o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania. Radnymi z tych miejscowości już zostali zgłoszeni przez KW Prawo i Sprawiedliwość kandydaci: Jarosław Kruszewski, Bożena Jackowska, Kamil Cieślikiewicz, Sylwester Bednarczyk, Elżbieta Modzelewska oraz Grzegorz Krzeczkowski.

W pozostałych okręgach wyborczych w wyborach na radnego Rady Gminy Łomża mieszkańcy głosować będą wskazując jednego kandydata. Głos będzie ważny, jeśli w kratce przy nazwisku danego kandydata postawiony zostanie znak „X”.

Wybory Wójta Gminy Łomża

Wybory wójtów w Polsce są bezpośrednie. Oznacza to, że to mieszkańcy gmin wybierają wójta spośród zgłoszonych, chętnych do ubiegania się o ten urząd, kandydatów. W przypadku Gminy Łomża tylko KW Prawo i Sprawiedliwość zgłosił wymaganą prawem liczbę radnych, uprawniającą do zgłoszenia swojego kandydata na Wójta Gminy Łomża. Tak więc jedynym zarejestrowanym przez Gminną Komisję Wyborczą kandydatem na Wójta Gminy Łomża jest obecny Wójt Piotr Kłys.

W przypadku wyborów na Wójta Gminy Łomża mieszkańcy we wszystkich 15 okręgach wyborczych otrzymają karty do głosowania tylko z jego imieniem i nazwiskiem. Aby skutecznie dokonać wyboru Piotra Kłysa na Wójta Gminy Łomża należy umieścić znak „X” w kratce obok nazwiska przy słowie „TAK”. 

Wybory do radnych powiatowych i radnych wojewódzkich

Niedzielne wybory samorządowe będą dotyczyły także wyborów radnych Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz  radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego.

W przypadku wyborów do Rady Powiatu Łomżyńskiego na karcie do głosowania będzie widniało 17 kandydatów zgłoszonych przez trzy komitety wyborcze: KW Prawo i Sprawiedliwość (6 kandydatów), KWW Konfederacja i Bezpartyjni (5 kandydatów), KKW Trzecia Droga PLS-PL250 Szymona Hołowni (6 kandydatów).

W wyborach Sejmiku Województwa Podlaskiego na karcie do głosowania będzie widniało ponad 50 kandydatów zgłoszonych przez 8 komitetów wyborczych.

Zarówno w wyborach do Rady Powiatu Łomżyńskiego jak i Sejmiku Województwa Podlaskiego, mieszkańcy głosować będą wskazując jednego kandydata. Głos będzie ważny, jeśli w kratce przy nazwisku danego kandydata postawiony zostanie znak „X”.

Podsumowując - lokale wyborcze w Gminie Łomża będą czynne w godzinach 7.00-21.00. Będą w tych samych miejscach, w których odbywały się jesienne wybory parlamentarne. Mieszkańcy uprawnieni do głosowania otrzymają cztery (lub 3 we wskazanych wyżej 6 okręgach, w których nie przeprowadza się wyborów na radnych Rady Gminy Łomża) karty do głosowania, zawierające listę:

1) kandydata na Wójta Gminy Łomża;

2) kandydatów do Rady Gminy Łomża;

3) kandydatów do Rady Powiatu Łomżyńskiego;

4) kandydatów do Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Fotogaleria