Vivat Maj, 3 Maj

Foto nr 43254
Fotogaleria
Święto Narodowe Trzeciego Maja należy do najważniejszych świąt Polaków. Poprzedzający je Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto Pracy 1 maja, od 20 lat także naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej, są okazją do radosnego świętowania i dumy z naszej historii i z tego co osiągnęliśmy.

Uchwalona 3 maja 1791 r. Ustawa Rządową była pierwszej w Europie spisaną konstytucją, regulującej organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Jej twórcy należeli do najbardziej postępowych obywateli ówczesnej Rzeczpospolitej. Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, Stanisław Małachowski czy Julian Ursyn Niemcewicz podjęli się wyzwania ratowania słabnącej Ojczyny, otoczonej przez bezwzględnie dążące do ekspansji na polskie ziemi Rosję, Prusy i Austrię. Konstytucja 3 maja nie uratowała Polski przed ich armiami, rozbiorami i zniewoleniem. Stała się natomiast symbolem wolności Polski. Symbolem, który jednoczył Polaków i dodawał im otuchy przez ponad 120 lat zaborów i wielkich wojnach XX wieku. Już w niespełna pół roku po odrodzeniu się Polski, 29 kwietnia 1919 r. Sejm Ustawodawczy ustanowił Święto Narodowe Trzeciego Maja. 1 sierpnia 1919 r. ten sam Sejm Ustawodawczy uchwalił, że oficjalnym herbem Rzeczypospolitej Polskiej stał się Orzeł Biały w koronie w czerwonym polu. Przypominał on kształtem polskiego Orła Białego z okresu panowania ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego – było to nawiązanie do tradycji przedrozbiorowej i wskazanie tym samym na ciągłość państwa polskiego. W tym samym dokumencie uznano, że barwami narodowymi, są biel i czerwień. Postanowiono, że flaga będzie składać się z dwóch podłużnych, równoległych pasów – biel u góry, czerwień na dole, w proporcjach 5:8. Postanowienia te obowiązują do dnia dzisiejszego.

Dziś z dumą patrzymy na powiewające na masztach biało-czerwone flagi. Są z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas uroczystych wydarzeń, w momentach wzruszeń i radości.

W przeddzień majowych świąt apeluję do Państwa o wywieszenie biało-czerwonej przy domach we wszystkich miejscowościach naszej gminy. Niech te flagi będą wyrazem polskiej tożsamości narodowej i naszej dum, bo „Polska to jest wielka rzecz”.

Na majowe święta – Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święto Narodowe Trzeciego Maja życzę Państwu wszelkiej pomyślności. Życzę zdrowia, radości i wielkiej siły polskiego ducha.

 

Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys

Fotogaleria