Jednostki OSP Gminy Łomża

Foto nr 43192
Strażak, w tle płonący samochód
Fotogaleria

Gmina Łomża posiada 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Pięć włączonych jest  do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego - OSP Konarzyce, OSP Gać, OSP Pniewo, OSP Podgórze  oraz OSP Stare Kupiski.

 Mamy 160 strażaków czynnych, mogących brać bezpośredni udział w zdarzeniach oraz jedną Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w OSP Jednaczewo utworzoną w 2022 r.