Sołectwa w Gminie Łomża

Foto nr 43193
mapa Gminy Łomża
Fotogaleria
Na terenie Gminy Łomża jest 40 sołectw. Sołectwo jest jednostką pomocniczą samorządu gminy. Jego organizację i zakres działania określa Rada Gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. W sołectwie organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Sołtys reprezentuje sołectwo na zewnątrz, zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego obradom oraz przewodniczy Radzie Sołeckiej. Rada Sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym.
MIEJSCOWOŚĆ IMIĘ I NAZWISKO SOŁTYSA
Andrzejki  Sierzputowski Kazimierz
Bacze Suche Truszkowski Rafał
Boguszyce  Kaszuba Dariusz
Bożenica  Emilia Niksa
Chojny Młode  Chojnowski Stanisław
Czaplice  Grzymała Bogumiła
Dłużniewo  Żebrowska Hanna
Gać  Baczewska Ewa Renata
Giełczyn  Zaremba Renata
Grzymały Szczepankowskie  Korytkowski Mariusz
Janowo Plona Radosław
Jarnuty  Jankowski Krzysztof
Jednaczewo  Kania Anna
Kisiołki  Kinga Szabłowska - Dobosz
Konarzyce Malinowski Kazimierz
Koty  Zalewska Dorota
Lutostań  Zalewski Jan Marian
Łochtynowo  Iwanowski Jarosław
Mikołajki  Chojnowski Piotr Wiesław
Milewo  Dmochowski Arkadiusz Józef
Modzele-Skudosze  Modzelewska Elżbieta Dorota
Modzele-Wypychy  Modzelewska Barbara
Nowe Kupiski  Zaczek Marian
Nowe Wyrzyki  Mioduszewski Czesław Jan
Pniewo Konert Wojciech
Podgórze Król Wiesława
Puchały  Lutostańska Teresa
Rybno  Kaliściak Mieczysław
Siemień Nadrzeczny Chiliński Ryszard
Siemień-Rowy  Wakółowska Marzena
Sierzputy Młode  Malinowska Bogumiła
Stara Łomża przy Szosie  Bednarczyk Sylwester
Stara Łomża nad Rzeką Rzodkiewicz Helena
Stare Chojny Romanik Renata
Stare Kupiski Jackowska Bożena
Stare Modzele  Zalewski Mariusz
Stare Sierzputy  Modzelewska Dorota
Wygoda Modzelewski Marian
Zawady Truszkowski Henryk
Zosin Okurowski Artur