Strona główna » Deklaracja dostepności
28
sty
2021

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Łomża zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Urzędu Gminy Łomża:

Gmina Łomża http://gminalomza.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2011-05-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-12-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre elementy strony nie mają wdrożonej hierarchii nagłówków - trwają prace mające na celu wyeliminowanie tych utrudnień.

Niektóre elementy (w szczególności elementy graficzne) strony nie posiadają opisu - trwają prace mające na celu wyeliminowanie tych utrudnień.

Nie wszystkie filmy zamieszczone w serwisie posiadają napisy - trwają prace mające na celu ich wprowadzenia.

Serwis zawiera dokumenty sporządzone przez podmioty trzecie. Urząd Gminy Łomża nie posiada bezpośredniego wpływu na treść oraz formę tych dokumentów.

Ułatwienia na stronie

Strona podmiotowa BIP Urzędu Gminy Łomża następujące ułatwienia:

  • odpowiedni kontrast
  • możliwość powiększenia liter na stronie
  • wyszukiwarka
  • możliwość nawigowania za pomocą klawiatury (klawisze TAB oraz ENTER)
  • serwis zawiera informację o zakresie działania urzędu w formie odczytywalnej maszynowo

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-01-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Drozdowski, adres e-mail: pdrozdowski@gminalomza.pl, telefon: (086) 4737345.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności, jak również kontaktować się z Panem Piotrem Drozdowskim, adres e-mail: pdrozdowski@gminalomza.pl, telefon: (086) 4737345

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Łomża - ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18 – 400 Łomża:

Budynek Urzędu Gminy Łomża składa się z jednej kondygnacji podziemnej udostępnionej wyłącznie pracownikom oraz trzech kondygnacji nadziemnych, z których parter zajmują pomieszczenia Urzędu, a na drugim piętrze znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża. Kondygnacje pierwsza i trzecia nie są w chwili obecnej wykorzystywane na potrzeby Urzędu Gminy Łomża.

Do budynku można dostać się platformą przy schodową, bezpośrednio na poziom Urzędu Gminy Łomża (parter). Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie pomieszczenia Urzędu zlokalizowane na parterze. W budynku znajduje się winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, która zapewnia dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku, na drodze wewnętrznej wyznaczone zostało jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze znajdują się toalety wymagające dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma druku (napisów) powiększonego dla osób niedowidzących i słabowidzących. Budynek jest wyposażony w 3 pętle indukcyjne. Ściany budynku są skontrastowane w stosunku do posadzek.

Osoby z problemami słuchu

Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Łomża - mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Gminy Łomża znających język migowy na poziomie KSS1 lub tłumaczy języka migowego z rejestru Wojewody Podlaskiego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą. Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić chęć skorzystania z usługi co najmniej na 3 dni przed wizytą w urzędzie. Należy wskazać metodę komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN).

Wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się w pliku do pobrania poniżej i przesłać go mailem na adres: sekretariat@gminalomza.pl.

Telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, pod nr telefonu: (086) 216 52 63.

sporządzili:

Piotr Drozdowski

Krzysztof Pawlak

 

Data sporządzenia: 2021-01-28

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.