Strona główna » Dla mieszkańców » Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok

Publikujemy harmonogram wywozu odpadów na I półrocze 2024 roku.
więcej

Informacja dot. ulgi z tytułu posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów

Informujemy, że ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą skorzystać właś...
więcej

Gospodarka nieczystościami ciekłymi

Mieszkańcy, właściciele posesji ze zbiornikami bezodpływowymi lub osadnikami w instalacjach przydomowych oc...
więcej

Od kwietnia popiół segregujemy w osobnym pojemniku

Od 1 kwietnia 2022 r. na terenie gminy Łomża obowiązuje selektywna zbiórka popiołu z palenisk domowych.
więcej

Domki letniskowe - oświadczenie

Zgodnie z 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.20...
więcej

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Mieszkańcy Gminy Łomża mogą samodzielnie dostarczyć odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnyc...
więcej

Ryczałtowa opłata za odpady wytwarzane nie tylko w domkach letniskowych

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łomża nr XLII/394/23, właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości...
więcej

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - domki letniskowe

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują...
więcej

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe

Podstawą uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami jest złożenie wypełnionej deklaracji o wysokości opła...
więcej

Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości, na ...
więcej

Segregacja odpadów z sukcesem

Ponad 54% papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych zebranych w ubiegłym roku przez...
więcej

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomża - informacje ogólne

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, któ...
więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.