Zmiana Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Foto nr 43277
Fotogaleria
Gmina Łomża na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 2778 z późn.zm. ) ogłasza zmianę ogłoszenia o zmianie bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, opublikowanego 27 listopada 2023 r.

1. Podstawa prawna:

Art. 23 ust. 1  pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778 z późn. zm.)

2. Nazwa i adres właściwego organizatora:

Gmina Łomża

Marii Skłodowskiej -Curie 1a, 18-400 Łomża

3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.), organizator planuje dokonać wyboru operatora bezpośrednio, zawierając z nim umowę na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na  niżej wymienionych liniach komunikacyjnych, dla których Gmina Łomża jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

Linie komunikacyjne:

1) Konarzyce – Konarzyce przez Kisiołki, Czaplice;

2) Stare Kupiski – Stare Kupiski przez Nowe Kupiski i Jednaczewo;

3) Stara Łomża przy Szosie – Zawady przez Podgórze, Wygodę, Giełczyn;

4) Stara Łomża nad Rzeką – Pniewo przez Siemień Nadrzeczny;

5) Łochtynowo – Konarzyce przez Jarnuty – Mikołajki;

6) Janowo – Janowo przez Chojny Młode, Jarnuty;

7) Stare Kupiski - Nowogród przez Nowe Kupiski, Mątwicę;

8) Stare Kupiski – Kuzie przez Nowogród, Zbójną;

9) Stara Łomża przy Szosie - Zawady przez Grądy Woniecko, Rutki Kossaki.

5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

30.12.2024 r.

6. Planowana data rozpoczęcia i czas trwania umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

Rozpoczęcie:  01.01.2025 r., czas trwania zamówienia: 12 miesięcy tj.: do 31.12.2025 r.

7. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji. 

Niniejsze ogłoszenie publikuje się i ogłasza:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej: https://gminalomza.pl/bip/

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża: ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża

3) na stronie internetowej Urzędu: https://www.gminalomza.pl/

4) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej