Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja warsztatów edukacyjnych w ramach realizacji zadania pn.: "Wspólnie z Gminą Łomża uczymy się o Odnawialnych źródłach energii i efektywności energetycznej".

Załączniki