Wojewódzkie wsparcie dla Gminy Łomża

Foto nr 43236
Fotogaleria
Gruntowna przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Dwornej w Starych Kupiskach zostanie wykonana przy wsparciu środkami z budżetu Województwa Podlaskiego. Na tej samej sesji Sejmiku zapadły także decyzje o dofinansowaniu remontu budynku na potrzeby świetlicy w Starej Łomży nad Rzeką, oraz dofinansowaniu zakupów na potrzeby jednostek OSP w Podgórzu i OSP w Jednaczewie.

Stare Kupiski to największa miejscowość w Gminie Łomża, która ma już blisko 1600 mieszkańców. Liczba mieszkańców i nowych domów dynamicznie wzrasta. Rozwijać musi się także infrastruktura komunalna. Jedną z jej elementów jest kanalizacja sanitarna. Obecnie na jej terenie działają dwie strefowe przepompownie przy ul. Ładnej i ul. Dwornej. Przepompownia przy ul. Ładnej została zmodernizowana w ramach zadań własnych realizowanych przez zarządzający siecią kanalizacyjną gminy Zakład Usług Komunalnych. Przebudowa przepompownia przy ul. Dwornej jest zadaniem znacząco większym i kosztowniejszym m.in. ze względu na stan technicznych obiektu, który jest bardzo zły i grozi awarią, a nawet katastrofą ekologiczną. Wskutek ponad 30-letniej eksploatacji nastąpiła degradacja infrastruktury i urządzeń. Modernizacja przepompowni jest ważna dla mieszkańców Starych Kupisk i samorządu Gminy Łomża.

- Cieszę się, że na to zadanie pozyskaliśmy 800 tys. zł z środków Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Województwa Podlaskiego. Przy wsparciu samorządu województwa przepompownię przebudujemy zapewniając jej odpowiednią wielkość i wydajność do potrzeb także nowych osiedli domów jednorodzinnych, które powstają przy ul. Dwornej, Sadowej, Kasztanowej, Klonowej, Leszczynowej czy Bukowej – mówi Piotr Kłys, Wójt Gminy Łomża.

Pieniądze na świetlicę i OSP

To nie jedyne dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego jakie otrzyma w tym roku Gmina Łomża. Projekt złożony przez Gminę Łomża do Programu odnowy wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś również uzyskał pozytywna ocenę i dofinansowanie marszałkowskie. Zadanie dotyczy remontu budynku komunalnego w Starej Łomży nad Rzeką z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Pierwsze prace remontowe już ruszyły i są finansowane ze środków własnych Gminy Łomża. Pozyskane teraz niemal 30 tys. zł. dotacji, przy zapewnieniu wkładu własnego wynoszącego także 30 tys. zł., zwiększy zakres rzeczowy realizowanego remontu.

Cieszyć mogą się też strażacy ochotnicy z jednostek OSP w Podgórzu i OSP w Jednaczewie. Na realizowane na rzecz tych jednostek zakupy, czyli pojazdu do poszukiwania osób zaginionych przez OSP Podgórze oraz łodzi ratowniczej dla OSP Jednaczewo, Gmina Łomża pozyskała 70 tys. zł dofinansowania w budżetu Województwa Podlaskiego.   
 - Dzięki wsparciu środkami Województwa Podlaskiego możemy zrobić jeszcze więcej dla naszych mieszkańców. Dziękuję szczególnie Panom Marszałkom: Arturowi Kosickiemu i Markowi Olbrysiowi za to wsparcie -  dodaje Piotr Kłys, Wójt Gminy Łomża.

Fotogaleria