Tylko jeden kandydat na Wójta Gminy Łomża

Foto nr 43231
Fotogaleria
Gminna Komisja Wyborcza zakończyła proces rejestracji  kandydatów w wyborach na Wójta Gminy Łomża i radnych Rady Gminy Łomża. Zarejestrowany został tylko jeden kandydat na Wójta Gminy Łomża – Piotr Kłys, a w 6. z 15. okręgów tylko po 1 kandydacie na radnego.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 r. Mieszkańcy Gminy Łomża tego dnia będą wybierać Wójta Gminy, radnych Rady Gminy Łomża, radnych Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz  radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego.

W wyborach do samorządu Gminy Łomża rejestracji kandydatów na radnych i wójta gminy przyjmowała Gminna Komisja Wyborcza w Łomży. Okazuje się, że w wyborach na Wójta Gminy Łomża Komisja zarejestrowała tylko jednego kandydata – obecnego wójta Piotra Kłysa, zgłoszonego przez Komitet Wyborczy PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ. Tylko ten komitet zarejestrował swoich kandydatów na radnych Gminy Łomża we wszystkich 15 okręgach wyborczych.

W wyborach kandydatów na radnych zgłosiły także trzy inne komitety wyborcze: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, z KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY, KWW NIEZALEŻNI GMINY ŁOMŻA, KWW PIOTR KUZIA. Żaden z tych komitetów nie zarejestrował wymaganej liczby radnych, aby mieć prawo zgłoszenia swojego kandydata na wójta Gminy Łomża. 

Już zostali radnymi

W 6 okręgach wyborczych Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała tylko po jednym kandydacie na radnego Rady Gminy Łomża. Tak jest w okręgu nr 5 Jednaczewo, okręgach nr 6 i 7 obejmujących Stare Kupiski, okręgu nr 9 obejmującym miejscowości: Stara Łomża nad Rzeką, Stara Łomża przy Szosie, Zosin, okręgu nr 12 obejmującym Modzele‑Skudosze, Modzele‑Wypychy, Stare Modzele oraz okręgu nr 14 Pniewo i Rybno wczoraj Komisja wydała obwieszczenia o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania. Radnymi z tych miejscowości już zostali zgłoszeni przez KW PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ kandydaci: Jarosław Kruszewski, Bożena Jackowska, Kamil Cieślikiewicz, Sylwester Bednarczyk, Elżbieta Modzelewska oraz Grzegorz Krzeczkowski.

Niedziela wyborcza

Wybory samorządowe odbędą się we wszystkich okręgach wyborczych, nawet w tych, z których już zostały obsadzone mandaty radnych gminy. Mieszkańcy uprawnieni do głosowania otrzymają cztery (a we wskazanych wyżej 6 okręgach 3) karty do głosowania, zawierające listę:

1) kandydata na wójta Gminy Łomża;

2) kandydatów do Rady Gminy Łomża;

3) kandydatów do Rady Powiatu Łomżyńskiego;

4) kandydatów do Sejmiku województwa;

W dniu wyborów lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7.00-21.00. Głosować można tylko na jednego kandydata na każdej z otrzymanych kart. Głos będzie ważny, jeśli w kratce przy nazwisku danego kandydata postawiony zostanie znak „X”.

W przypadku wyborów na Wójta Gminy Łomża, a Piotr Kłys jest jedynym kandydatem, mieszkańcy, aby skutecznie dokonać jego wyboru, winni umieścić znak „X” w kratce obok nazwiska przy słowie „TAK”. 

 

Fotogaleria