Stanowcze „nie” dla podwyżek cen przyjęcia odpadów w Czartorii

Foto nr 42658
Fotogaleria
Wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu łomżyńskiego sprzeciwiają się planom wprowadzenia kolejnej podwyżki opłat za przyjęcie odpadów w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii, oraz potencjalnemu różnicowaniu cen dla poszczególnych samorządów.  To jedno ze stanowisk jakie włodarze 9 gmin (Łomża, Śniadowo, Wizna, Piątnica, Przytuły, Miastkowo, Nowogród, Zbójna, Jedwabne) przyjęli podczas piątkowego spotkania w Urzędzie Gminy Łomża.

Przyjęcie stanowczego stanowisko wobec podwyżki cen przyjęcia odpadów w Czartorii jest ostrą reakcją na pismo przesłane do gmin przez Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży Pana Jana Perkowskiego, które zawiera również groźbę nieprzyjmowania odpadów z terenów gmin w 2022 r. Włodarze gmin przypominają, że w latach 2009 – 2010 z budżetów samorządów przeznaczane były środki na budowę zakładu w Czartorii, a po utworzeniu miejskiej spółki ZGO w 2015 r., przejęła ona cały ten majątek. Wójtowie i burmistrzowie słusznie zauważyli, że od czasu utworzenia spółki wzrost cen przyjęcia głównego rodzaju odpadu, tj. niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych, wyniósł niemalże 300%, natomiast cena zagospodarowania odpadów selektywnie zbieranych dochodzi nawet do 300-krotności ceny pierwotnej. Co ważne tak horrendalnych podwyżek ni jak nie da się zestawić z inflacją.

Wójtowie i burmistrzowie sprzeciwiają się planom wprowadzenia kolejnych podwyżek cen w zakładzie w Czartorii, ale również zamiarom różnicowania cen przyjęcia odpadów obowiązujących poszczególne samorządów. (W załączniku przekazujemy pełną treść wystąpienia Wójtów i Burmistrzów Gmin Powiatu Łomżyńskiego).

W trakcie konwentu poruszono również kwestię budowy Centralnego Portu Kolejowego. Włodarze ustalili wspólne stanowisko wobec wariantów przebiegu linii wskazanych przez CPK. Ich zdaniem najkorzystniejszym do realizacji byłby wariant I do Łomży (po stronie południowej), a od Łomży (po stronie północnej) wariant II lub IV.

Wójtowie i burmistrzowie podjęli także dyskusję w sprawie Wojewódzkiego Planu Transportowego Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027 (z perspektywą do 2030). Samorządowcy zwrócili uwagę, że w dokumencie, wśród dróg wojewódzkich do modernizacji brakuje wzmianki o DW 677 Łomża – Śniadowo. W zapisach planu brakuje również uwzględnienia planów budowy linii kolejowej w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zdaniem Wójta Gminy Łomża i włodarzy obecnych na konwencie niekorzystne dla mieszkańców regionu, ale i władz województwa podlaskiego będą zmiany związane z planowanym przez GDDKiA pozbawienie drogi DK 61 na odcinku Łomża – Ostrołęka statutu drogi krajowej. Budowana S61 Łomża – Ostrów Mazowiecka nie zastępuje odcinka DK61 Łomża – Ostrołęka. Władze województwa podlaskiego – we współpracy z władzami woj. mazowieckiego - winny podjąć lobbing na rzecz działań, aby zachować dotychczasowy statut tego odcinka drogi.

W dalszej części spotkania włodarze dyskutowali o wzroście kosztów związanych z podwyżką prądu. Włodarze gmin, w których miejscowości oświetlone są całodobowo zaczynają zastanawiać się nad wprowadzeniem przerwy nocnej.

Fotogaleria

Załączniki