Podłomżyńskie gminy domagają się zmiany krzywdzącego kryterium

Foto nr 42749
Fotogaleria
Z inicjatywy Wójta Piotra Kłysa samorządowcy z powiatu łomżyńskiego domagają się zmiany kryterium oceny wniosków na dotacje na inwestycje wodno-kanalizacyjne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na początku lutego zmieniono kryteria, które obwiązywał przez ostatnie 5 lat, a jedno z nowych jest nieprecyzyjnie i dyskryminujące gminy z zachodniej części województwa podlaskiego.

Sprawa dotyczy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DZ.U.2020.285 z dnia 07.02.2022) w zakresie § 1. pkt. 6) dotyczącego zmiany kryteriów regionalnych w województwie podlaskim oceny wniosków.

Nowo wprowadzone kryterium wskazuje, że najwięcej punktów w ocenie w wniosków składanych do konkursu na środki z PROW będzie można otrzymać, gdy: 
„realizacja operacji jest planowana w powiecie, na obszarze którego proces starzenia się społeczeństwa w 2017 r., zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 przyjętą uchwałą nr XVIII/213/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r., wynosi:

– powyżej 101 osób i nie więcej niż 188 osób – 8 punktów,
– powyżej 82,2 osoby i nie więcej niż 101 osób – 4 punkty,
– powyżej 66,9 osoby i nie więcej niż 82,2 osoby – 1 punkt.”

Kryterium to odnosi się do znajdującej się na stronie 48 Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 Mapy nr 8. „Zaawansowanie procesów starzenia się społeczeństwa w powiatach w 2017 r. (w osobach).”

Zdaniem Wójta Gminy Łomża Piotra Kłysa, który jest przewodniczącym Konwentu wójtów i burmistrzów gmin powiatu łomżyńskiego zastosowanie tak nieprecyzyjnego kryterium stworzonego w odniesieniu do powiatów, jest krzywdzące, gdy na tej podstawie przyjmuje się klasyfikację gmin, bo to one mają być beneficjentami konkursu i środków PROW.

Z analizy mapy 8. „Zaawansowanie procesów starzenia się społeczeństwa w powiatach w 2017 r. (w osobach)” jednoznacznie wynika, że gminy powiatu łomżyńskiego, ale także powiatów: kolneńskiego, grajewskiego, zambrowskiego, suwalskiego i białostockiego otrzymają po 1 punkcie w ocenie wniosków.

To najbardziej różnicujące kryterium ze wszystkich, które mają być stosowane do oceny wniosków gmin.

- Na uwagę zasługuje fakt, że w tej samej strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 znajdują się także inne mapy, na podstawie których można zbudować kryteria bardziej adekwatne i uczciwe do oceny wniosków gmin – mówi Wójt Piotr Kłys wskazując np. znajdującą się na stronie 47 Strategii mapę nr 7, która obrazuje zmiany liczby ludności w latach 2013-2017 (os./1000 mieszkańców).

Posiedzenie Konwentu odbyło się w Urzędzie Gminy Łomża. Uczestniczyli w nim także Lech Antoni Kołakowski - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł na Sejm RP, Marek Adam Komorowskiego - Senator RP oraz Lech Szabłowski Starosta Łomżyński.

 Zaproponowane przez Wójta Piotra Kłysa Stanowisko Konwentu zostało skierowane do wicepremiera Henryka Kowalczyka Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Artura Kosickiego Marszałka Województwa Podlaskiego.

Minister Kołakowski powiedział, że zapis w rozporządzeniu jest zgodny z wnioskiem Samorządu Województwa Podlaskiego. Wskazał także procedurę w jakiej można doprowadzić do zmiany kryterium uznawanego przez gminy za krzywdzące.

Fotogaleria