Konsultacje w sprawie odwodnienia w Starej Łomży

Foto nr 43243
Fotogaleria
Gmina Łomża realizuje projekty związane z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu ulicy Dolnej w Starej Łomży przy Szosie. W najbliższy czwartek, 4 kwietnia o godzinie 18.00 w świetlicy w Starej Łomży przy Szosie odbędą się konsultacje z mieszkańcami w sprawie proponowanych koncepcji i rozwiązań.

Stara Łomża przy Szosie jest jedną z kilku miejscowości w Gminie Łomża, w której najszybciej przybywa nowych domów i mieszkańców. Gmina Łomża inwestuje w przebudowę i rozbudowę układu komunikacyjnego.

- W ubiegłym roku został dobudowany fragment ul. Parkowej do Starej Łomży nad Rzeką, a w tym roku przebudujemy i zbudujemy brakujący odcinek ul. Wiejskiej – mówi Piotr Kłys, Wójt Gminy Łomża podkreślając, że inwestycje te realizowane są przy dużym udziale pozyskanych dotacji.

Osiedla domków jednorodzinnych powstają także z dala pierwotnego układu drogowego miejscowości m.in. w dolince pomiędzy tą miejscowością a miastem Łomża. Układ komunikacyjny opiera się tu o drogi gruntowe, które wczesną wiosną, albo po opadach deszczu staj się drogami błotnymi. Ukształtowanie terenu i spływ wód z pobliskich wzniesień sprawia, że problem jest coraz bardziej dotkliwy dla osiedlającym się tu nowych mieszkańców.

- Aby móc zbudować tu drogi musimy uporać się odwodnieniem całego tego terenu – mówi Piotr Kłys Wójt Gminy Łomża. – Główną ulicą w tej części miejscowości staje się ulica Dolna i od niej zaczynamy. Projektanci opracowują dokumentację na budowę ulicy z uwzględnieniem rozwiązań, które umożliwią zebranie wód opadowych także z dochodzących uliczek i ich możliwie najlepsze zagospodarowanie. Na budowę odwodnienia ul. Dolnej mamy już środki pozyskane z Polskiego Ładu. Zabezpieczyliśmy także środki unijne na realizację projektu związanego z przystosowaniem terenu w Starej Łomży przy Szosie i Starej Łomży nad rzeką do zmian klimatu. To są dwa uzupełniające się projekty – dodaje Wójt Piotr Kłys.

W najbliższy czwartek, 4 kwietnia, o godzinie 18.00 w świetlicy w Starej Łomży przy Szosie odbędą się konsultacje z mieszkańcami, na których zostaną zaprezentowane i omówione proponowane rozwiązania i skutki ich realizacji. Zapraszamy mieszkańców, ale także właścicieli pustych jeszcze działek.

 

Fotogaleria