Kolejne środki na ochotnicze straże pożarne

Foto nr 43244
Fotogaleria
Gmina Łomża otrzyma kolejne wsparcie w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, dzięki funduszom przyznanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego. Prawie milion złotych dofinansowania przeznaczy na zakup specjalistycznego średniego wozu strażackiego na potrzeby OSP Gać. 70 tysięcy złotych województwo przekaże też dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podgórzu i w Jednaczewie.

- Inwestycje w infrastrukturę pożarniczą i ratowniczą nie tylko podnoszą poziom bezpieczeństwa mieszkańców, ale także mają pozytywny wpływ na rozwój lokalnej społeczności. Dlatego wsparcie finansowe udzielane przez marszałka województwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Łomża stanowi istotny krok w kierunku budowania bardziej bezpiecznego i dynamicznego środowiska dla wszystkich mieszkańców – mówi wójt Piotr Kłys. – Dziękuję władzom samorządowym Województwa Podlaskiego, a w sposób szczególny wicemarszałkowi Markowi Olbrysiowi.

Wójt wraz z wicemarszałkiem Olbrysiem w czwartek spotkali się ze strażakami OSP Gać, aby omówić zakup nowego wozu. Nowy samochód o wartości 1 miliona 300 tysięcy złotych, będzie kluczowym narzędziem w walce z pożarami oraz ratowaniu poszkodowanych w wypadkach drogowych czy innych sytuacjach awaryjnych. Dzięki mobilności i szybkości działania takiego pojazdu, strażacy będą w stanie skuteczniej reagować na wszelkie zagrożenia w swoim obszarze działania. Dodatkowo strażacy wezmą udział w szkoleniu poszukiwawczo-ratowniczym oraz chemiczno-ekologicznym za ok 20 tysięcy złotych.

Cieszyć będą się też strażacy ochotnicy z jednostek OSP w Podgórzu i OSP w Jednaczewie. Na zakup pojazdu do poszukiwania osób zaginionych przez OSP Podgórze oraz łodzi ratowniczej dla OSP Jednaczewo, Gmina Łomża pozyskała 70 tys. zł dofinansowania z budżetu Województwa Podlaskiego. Symboliczne czeki odebrał dziś wójt Gminy Łomża Piotr Kłys. 

  

Fotogaleria