Informacje o projekcie: „Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Łomża”

Foto nr 43289
logotypy
Fotogaleria
Tytuł projektu: „Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Łomża.” Opis projektu: Projekt zakłada zakup sprzętu i usług z dziedziny wzmocnienia potencjału organizacyjnego (obszar organizacyjny), wzmocnienia potencjału kompetencji kadr (obszar kompetencyjny) oraz wzmocnienia potencjału technicznego (obszar techniczny).

Grupa docelowa: Mieszkańcy Gminy Łomża, Urząd Gminy Łomża, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarząd Ekonomiczny Szkół oraz Zakładu Usług Komunalnych.

Celem projektu jest zwiększenie stopnia cyfryzacji Urzędu Gminy Łomża i jednostek podległych w zakresie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Efekty, rezultaty projektu: Efektem realizacji projektu będzie wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych Urzędu Gminy Łomża i jednostek podległych. Miarą osiągnięcia efektów i celów projektu będą m.in. nw. wskaźniki: 1. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym w podziale na Kobiety/Mężczyźni. 2. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym w podziale na Kobiety/Mężczyźni. 3. Liczba systemów służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji. 4. Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach JST. 5. Liczba JST wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa. 6. Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wartość projektu: 904 254,00 zł netto, 1 102 472,37 zł brutto

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 849 999,07 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie