Imienny wykaz glosowań radnych na LIII sesji Rady Gminy Łomża

z dnia 7 marca 2024 r.

Załączniki