Droga dla pieszych w miejscowości Konarzyce wybudowana!

Foto nr 43282
Wykonany chodnik
Fotogaleria

„Budowa i remont chodników to bardzo istotny element działalności lokalnych wspólnot” – mówi Wójt Gmina Łomża Piotr Kłys informując, że w maju b.r. w  miejscowości Konarzyce została zakończona realizacja zadanie p.n: „Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Konarzyce, gm. Łomża ”, dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na podstawie Umowy o dofinansowanie zadania dotyczącego poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na rok 2023 - zawartej z Wojewodą Podlaskim.

 W ramach inwestycji została wybudowana droga dla pieszych o dł. 264 m, ustawiono: oporniki betonowe, i obrzeża betonowe, wykonano humusowanie skarp, przeprowadzono wymianę gruntu, odmulono i wymieniono uszkodzone elementy istniejących przepustów drogowych. Koszt zadania opiewa na kwotę 290 420,05 zł, w tym pozyskane dofinansowanie 173 896,65 zł.

 

Herb Województwa Podlaskiego

 

Herb Gminy Łomża

 

Fotogaleria