11 listopada - Święto Niepodległości

Foto nr 42653
Fotogaleria
"Polska - to taka kraina, która się w sercu zaczyna. Potem jest w myślach blisko, w pięknej ziemi nad Wisłą. Jej ścieżkami chodzimy, budujemy, bronimy. Polska - Ojczyzna... Kraina, która się w sercu zaczyna." ( „Polska” R. Przymus)

11 listopada 1918 roku był dniem, w którym ziściły się marzenia kilku pokoleń Polaków. W tym dniu, po 123 latach zaborów, rusyfikacji i germanizacji, ciemiężenia i karania za mówienie po polsku, krwi przelanej w powstaniach i zsyłek na Sybir, Polacy odzyskali swój ojczysty dom, odzyskali wolną i niepodległą Ojczyznę.

11 listopada to dla nas, Polaków, jedna z najważniejszych dat w kalendarzu. Wywieszane tego dnia przy domach flagi biało-czerwone są manifestowaniem naszych więzi z polską tradycją i kulturą, świadczą o patriotycznej postawie i przywiązaniu do Ojczyzny.

Z okazji Święta Niepodległości, wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Łomża i radnymi gminy, życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Łomża, abyśmy cieszyli się z dobrego życia w niepodległej Ojczyźnie. Abyśmy byli dumni, że jesteśmy wolnymi Polakami. Życzę, abyśmy ze szczerym sercem i wielkim zaangażowaniem pracowali dla Jej dobra. Życzę też, abyśmy nigdy nie byli zmuszeni – tak jak nasi dziadkowie i pradziadowie – przelewać krew i oddawać życie za Jej wolność.

Życzę Państwu wszystkiego najlepszego.

Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys

Fotogaleria