Strona główna
Lista pytań
panie wujcie co z drogą na szablak od jednaczewa tak walczyłeś z poprzednim wujtem i z poboczem do kupisk
Witam,
Odpowiadając na zadane pytanie - w imieniu wójta - wyjaśniam, że sprawa przystąpienia do przebudowy drogi powiatowej nr 1904 B (ul. Grobla Jednaczewska, ul. Nadnarwiańska, ul. Zamiejska) – Jednaczewo – Szablak – Nowogród (ul. 11-go Listopada) nie była przedmiotem walki z poprzednim wójtem. Sprawa przebudowy tej drogi była zgłaszana od wielu lat i obecny wójt – będąc jeszcze radnym Rady Gminy Łomża – wiele razy wnioskował o przystąpienie do tej inwestycji.
29 października 2012 r. ówczesna Rada Gminy podjęła uchwałę intencyjną w sprawie wyrażenia woli udzielenia powiatowi łomżyńskiemu pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi. Propozycja ta nie została przez Powiat przyjęta do realizacji ani w roku 2012, ani w 2013. W roku 2013 pojawiła się wola współpracy we wspólnym finansowaniu opracowania dokumentacji, ale na drogę powiatową nr 1937 B Łomża (ul. Rybaki, ul. Zdrojowa) – Stara Łomża – Siemień – Rybno – Pniewo – do drogi wojewódzkiej nr 679. 27 lutego 2015 r. Rada Gminy ponownie podjęła uchwałę upoważniającą Wójta Gminy Łomża do podpisania porozumienia w sprawie udzielenia przez Gminę Łomża pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu. Tym razem porozumienie zostało 30 marca 2015 r. podpisane. Projektant, który opracowywał dokumentację zgłaszał jednak kilkakrotnie problemy z jej opracowaniem i 23 października 2015 r. na spotkaniu w Zarządzie Dróg Powiatowych ustalono, że Gmina Łomża pokryje zwiększone – w związku z tymi problemami – koszty na opracowanie dokumentacji, a Zarząd Dróg Powiatowych podejmie działania mające na celu pomoc projektantom w ich rozwiązaniu. Niestety – w wyniku braku skutecznego działania Zarządu Dróg Powiatowych – projekt nie został ukończony w 2015 roku i Gmina Łomża zmuszona była swoją część dotacji na to zadanie zwrócić do budżetu. w związku z tym środki zaplanowane w budżecie Powiatu również zostały niewykorzystane.
W roku 2016 Rada Gminy ponownie podjęła uchwałę o przeznaczeniu stosownej kwoty na dofinansowanie opracowania dokumentacji, aby można było ten etap zakończyć. Pracownicy Urzędu Gminy czynnie zaangażowali się w zorganizowanie 23 czerwca 2016 r. konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz udzielali wszelkich informacji i pomocy projektantom – mimo, że 13 czerwca 2016 r. odbyło się w gabinecie Starosty Łomżyńskiego spotkanie z udziałem Wójta Gminy Łomża, Starosty Łomżyńskiego i radnych Rady Powiatu Łomżyńskiego, na którym sprzeciw co do realizacji tego zadania wyraził poprzedni wójt, który obecnie jest radnym powiatu. Wszystko w tym celu, aby projekt został jednak opracowany. Niestety, nie zostały przeznaczone na ten cel środki w budżecie Powiatu. W związku z tym Wójt Gminy Łomża wystąpił 27 czerwca 2016 r. do Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z prośbą o umieszczenie tego zadania w budżecie Powiatu. Rada Powiatu Łomżyńskiego nie przychyliła się do prośby. Skutkiem takich działań jest zaniechanie projektowania drogi w najbliższym czasie. Gmina Łomża jednak z determinacją będzie podejmować działania zmierzające do rozpoczęcia tej budowy i mamy nadzieję, że w niedługim czasie powrócimy do sprawy opracowania dokumentacji, a następnie rozpoczęcia robót – tym bardziej, że budową tą zainteresowany jest również samorząd Nowogrodu.
Odnośnie poboczy, to wyjaśniam, że przedmiotem sporów z poprzednim wójtem nie była też nigdy sprawa poboczy do Kupisk. Informuję jednak, że pobocza wzdłuż drogi gminnej od Jednaczewa do Starych Kupisk zostały w ostatnich dniach wyremontowane.

Z up. Wójta
inż. Krystyna Lipińska
Naczelnik Wydziału Infrastruktury
Pytanie z dnia: 2017-05-12 | ostatnia aktualizacja: 2017-06-13 Link do pytania: pytanie.php?id=219

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.