Władze Gminy

Zdjęcie do wiadomości Budżet Gminy Łomża na 2021 rok przyjęty bez zastrzeżeń

Budżet Gminy Łomża na 2021 rok przyjęty bez zastrzeżeń

1 lut 2021
Dochody na poziomie 56 405 913,08 zł i wydatki w wysokości 60 235 742,76 zł, zakłada budżet Gminy Łomża na 2021 rok. Dokument radni gminy przyjęli podczas sesji 29 stycznia 2021 r. Uchwałę o przyjęciu budżetu radni podjęli jednomyślnie i co znamienne, nie wnieśli żadnych uwag do projektu budżetu przygotowanego przez Wójta Piotra Kłysa i Skarbnik Annę Lachowską. Regionalna Izba Obrachunkowa również pozytywnie zaopiniowała projekt.
<< 1 2 3