Aktualności

Zdjęcie do wiadomości Istotne informacje o programie Czyste Powietrze

Istotne informacje o programie Czyste Powietrze

30 wrz 2022
„CZYSTE POWIETRZE” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.
Zdjęcie do wiadomości Fundusz sołecki na oszczędzanie energii

Fundusz sołecki na oszczędzanie energii

29 wrz 2022
Mieszkańcy 39 z 40 miejscowości Gminy Łomża zdecydowali się przeznaczyć środki, z będącego w ich dyspozycji funduszu sołeckiego, na wymianę lamp drogowych na energooszczędne. W części miejscowości na ten cel przeznaczono tegoroczne fundusze, w niektórych tegoroczne i przyszłoroczne, a w większości przypadków w całości przyszłoroczne.
Zdjęcie do wiadomości Konsultacje przebudowy drogi do Giełczyna

Konsultacje przebudowy drogi do Giełczyna

28 wrz 2022
Trwają przygotowania do przebudowy drogi Zawady – Giełczyn. 23 września 2022 r. w świetlicy w Giełczynie odbyły się konsultacje społeczne, na których przedstawiono mieszkańcom koncepcję przebudowy jezdni wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi.
Zdjęcie do wiadomości Cmentarze Wojenne w Gaci i Chojnach Młodych będą odnowione

Cmentarze Wojenne w Gaci i Chojnach Młodych będą odnowione

27 wrz 2022
Gmina Łomża w roku bieżącym otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 43 520,00 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania p.n. „Renowacja infrastruktury cmentarzy wojennych z I wojny światowej w miejscowościach: Gać i Chojny Młode, gmina Łomża”. Cmentarze są świadectwem walk toczonych w okolicy Łomży w okresie I wojny światowej.
Zdjęcie do wiadomości Zapraszamy na Bieg Niepodległości w Giełczynie

Zapraszamy na Bieg Niepodległości w Giełczynie

19 wrz 2022
13 listopada zapraszamy na ostatni bieg w ramach Aktywnej Piątki Gminy Łomża
Zdjęcie do wiadomości Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie statutów sołectw Gminy Łomża

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie statutów sołectw Gminy Łomża

16 wrz 2022
Wójt Gminy Łomża postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów sołectwa Gminy Łomża.
Zdjęcie do wiadomości Obchody Dnia Sybiraka w Podgórzu

Obchody Dnia Sybiraka w Podgórzu

15 wrz 2022
Na kilka dni przed Światowym Dniem Sybiraka, który przypada w rocznicę rosyjskiej napaści na Polskę 17 września 1939 r., w Bibliotece Publicznej Gminy Łomża w Podgórzu odbyła się konferencja pod hasłem: „Sybiracy – było, nie minęło…” Wcześniej za ofiary sowieckich deportacji na Sybir modlono się w podgórskim kościele, a przed pomnikiem Sybiraka przy budynku biblioteki złożono kwiaty i zapalono znicze.
Zdjęcie do wiadomości Charytatywny Bieg z Butelką Mleka w Giełczynie

Charytatywny Bieg z Butelką Mleka w Giełczynie

6 wrz 2022
230 osób wzięło udział w VI edycji Charytatywnego Biegu z Butelką Mleka, który odbył się w Giełczynie - po raz pierwszy na terenie Gminy Łomża. Startujący zawodnicy wpłacili 14 tys. zł, które przekazano dla Łomżyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso” oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie "Pomocna Dłoń”. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „Biegamy dla Zdrowia”, współorganizatorem Gmina Łomża, a Sponsorem Głównym – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. 
Zdjęcie do wiadomości OSP Jednaczewo ze sztandarem na 70-lecie

OSP Jednaczewo ze sztandarem na 70-lecie

6 wrz 2022
Poświęcenie i przekazanie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Jednaczewie było punktem kulminacyjnym obchodów 70-lecia tej jednostki. W sobotę, 3 września 2022 r. na placu za świetlicą wiejską w Jednaczewie odbyła się polowa Msza święta oraz uroczystości strażackie połączone z uhonorowaniem zasłużonych dla pożarnictwa strażaków ochotników.
Zdjęcie do wiadomości Biegi dziecięce towarzyszące Biegowi z Butelką Mleka

Biegi dziecięce towarzyszące Biegowi z Butelką Mleka

1 wrz 2022
Wójt Gminy Łomża, Stowarzyszenie „Biegamy dla Zdrowia” oraz OSM Piątnica zapraszają 4 września 2022 r. na Charytatywny Bieg z Butelką Mleka, który odbędzie się w Giełczynie k. Łomży. O 12.00 wystartują biegi na dystansach: 5, 10 i 21 km.
Zdjęcie do wiadomości Rozpoczyna się nowy rok szkolny

Rozpoczyna się nowy rok szkolny

1 wrz 2022
Szanowni Rodzice, Dyrektorzy Drodzy Nauczyciele i Pracownicy obsługi szkół oraz Wy Uczniowie, kochane Dzieci
Zdjęcie do wiadomości Charytatywny Bieg z Butelką Mleka 2022 już 4 września!

Charytatywny Bieg z Butelką Mleka 2022 już 4 września!

29 sie 2022
Wójt Gminy Łomża, Stowarzyszenie „Biegamy dla Zdrowia” oraz OSM Piątnica zapraszają na Charytatywny Bieg z Butelką Mleka, który odbędzie się w Giełczynie k. Łomży dnia 4 września o godz. 12.00. To ostatni moment, by zapisać się na bieg! Imprezie towarzyszyć będą atrakcje dla najmłodszych takie jak animacje i biegi dziecięce.
Zdjęcie do wiadomości W Mikołajkach remont świetlicy, a w Grzymałach plac zabaw

W Mikołajkach remont świetlicy, a w Grzymałach plac zabaw

29 sie 2022
Dzięki pozyskanemu przez Gminę Łomża dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich świetlica wiejska w Mikołajkach zostanie wyremontowana, a w Grzymałach Szczepankowskich powstanie plac zabaw. W piątek, 26 sierpnia Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys podpisał umowy na wsparcie finansowe obu inwestycji z Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego Markiem Olbrysiem.
Zdjęcie do wiadomości GOK zrealizował projekt pn.: "Festiwal: Zapomniane piosenki kurpiowskie im. Stacha Konwy"

GOK zrealizował projekt pn.: "Festiwal: Zapomniane piosenki kurpiowskie im. Stacha Konwy"

25 sie 2022
Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie zrealizował projekt pn.: "Festiwal: Zapomniane piosenki kurpiowskie im. Stacha Konwy", który został dofinansowany w kwocie 13 000,00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego. Całkowity koszt zadania: 16 250,00 zł.
Zdjęcie do wiadomości Informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie

19 sie 2022
oraz ewidencje instytucji samorządowych oraz spis instytucji rządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują działania dla osób stosujących przemoc w rodzinie a w szczególności realizujących programy korekcyjno - edukacyjne, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
Zdjęcie do wiadomości Inwestycje zakwalif. do realizacji w ramach proj. p.n. "OZE w Gminie Łomża" - uzupełniający nabór

Inwestycje zakwalif. do realizacji w ramach proj. p.n. "OZE w Gminie Łomża" - uzupełniający nabór

16 sie 2022
wyłonionych w drodze otwartego uzupełniającego naboru wniosków prowadzonego na podstawie ZARZĄDZENIA Nr 290/22 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego uzupełniającego naboru wniosków o udzielenie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Łomża w ramach projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, prowadzonego w dniach: 28.07.2022 r. do 03.08.2022 r.
Zdjęcie do wiadomości Wbiegli na Górę Królowej Bony

Wbiegli na Górę Królowej Bony

8 sie 2022
W trakcie "Festynu Kultury Średniowiecznej na św. Wawrzyńca" na grodzisku w Starej Łomży odbył się czwarty bieg z cyklu "Aktywna Piątka Gminy Łomża. 111 biegaczy czterokrotnie zdobyło Górę Królowej Bony.
Zdjęcie do wiadomości Piosenki kurpiowskie na grodzisku w Starej Łomży

Piosenki kurpiowskie na grodzisku w Starej Łomży

8 sie 2022
Za nami Festiwal: Zapomniane piosenki Kurpiowskie im. Stacha Konwy. Impreza odbyła się 7 sierpnia 2022 r. w Grodzisku w Starej Łomży. Podczas festiwalu wystąpiły trzy zespoły w repertuarze muzyki kurpiowskiej t.j.: Kapela Kurpiowska Gminy Łomża, Skiela Kapela oraz Viatores.
Zdjęcie do wiadomości Lista podmiotów, którym przyznano środki finansowe z budżetu Gminy Łomża

Lista podmiotów, którym przyznano środki finansowe z budżetu Gminy Łomża

2 sie 2022
na dofinansowanie zadań publicznych, których oferty zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łomża w 2022 roku.
Zdjęcie do wiadomości Wyniki naboru i powołanie kandydatów na członków komisji konkursowej

Wyniki naboru i powołanie kandydatów na członków komisji konkursowej

29 lip 2022
do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łomża w 2022 roku.
Zdjęcie do wiadomości Ogłoszenie o naborze uzupełniającym

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym

28 lip 2022
Wójt Gminy Łomża ogłasza otwarty uzupełniający nabór wniosków o udzielenie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Łomża w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – konkursu, realizowanego w formule grantowej.
Zdjęcie do wiadomości Świetlica wiejska w Gaci do rozbudowy

Świetlica wiejska w Gaci do rozbudowy

27 lip 2022
Dodatkową przestrzeń o powierzchni ponad 90 m2 zyska świetlica wiejska w Gaci. Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys podpisał umowę na dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pierwszego etapu jej rozbudowy.
Zdjęcie do wiadomości Festiwal: Zapomniane piosenki kurpiowskie im. Stacha Konwy

Festiwal: Zapomniane piosenki kurpiowskie im. Stacha Konwy

27 lip 2022
7 sierpnia 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie zaprasza na Festiwal: Zapomniane piosenki kurpiowskie im. Stacha Konwy. Impreza rozpocznie się o godz. 13.00 na Grodzisko w Starej Łomży.
Zdjęcie do wiadomości Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert

22 lip 2022
Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łomża w 2022 roku.
Zdjęcie do wiadomości Informacja o dofinansowaniu Festiwalu: Zapomniane piosenki kurpiowskie im. Stacha Konwy

Informacja o dofinansowaniu Festiwalu: Zapomniane piosenki kurpiowskie im. Stacha Konwy

17 lip 2022
Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie otrzymał dofinansowanie w kwocie 13 000, 00 zł na realizację projektu: "Festiwal: Zapomniane piosenki kurpiowskie im. Stacha Konwy" ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.
Zdjęcie do wiadomości Nocne granie w Pniewie

Nocne granie w Pniewie

12 lip 2022
Blisko 160 zawodników zrzeszonych w 14 drużynach zgromadziło się w Pniewie, które powoli zyskuje przydomek „nocnej stolicy piłki nożnej”, aby po raz VIII rywalizować o Puchar Wójta Gminy Łomża! Do rywalizacji, która miała miejsce między 8 a 9 lipca, przystąpiły między innymi drużyny z Łomży, Zbójnej, Podgórza, Jeziorka, Radziłowa, Ratowo-Piotrowo i wielu innych miejscowości z Gminy i okolic.
Zdjęcie do wiadomości Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

5 lip 2022
na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łomża w 2022 roku.
Zdjęcie do wiadomości Budujemy drogi… i ich infrastrukturę

Budujemy drogi… i ich infrastrukturę

4 lip 2022
Pogoda sprzyja pracom drogowym w Gminie Łomża. W kilku miejscowościach budowane są drogi, rozbudowywane jest ich oświetlenie, powstają bezpieczne przejścia dla pieszych. To kosztowne prace, ale co bardzo ważne, realizowane z pozyskanym przez gminę dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych.
Zdjęcie do wiadomości Bieg na Królową Bonę już w sierpniu!

Bieg na Królową Bonę już w sierpniu!

4 lip 2022
7 sierpnia 2022 r. wystartuje czwarty bieg z cyklu grand prix "Aktywna Piątka Gminy Łomża" - Bieg na Królową Bonę. Biegacze przemierzą 9 km odcinek w Starej Łomży nad Rzeką.
Zdjęcie do wiadomości Konkurs „Eko Gmina – z ekologią za pan brat” rozstrzygnięty

Konkurs „Eko Gmina – z ekologią za pan brat” rozstrzygnięty

27 cze 2022
101 prac wpłynęło na konkurs plastyczny w ramach kampanii edukacyjnej „EKO GMINA – Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT”. Konkurs ten miał na celu m. in. wzrost świadomości i odpowiedzialności ekologicznej, popularyzacja prawidłowego postępowania z odpadami, popularyzację działań podejmujących na rzecz ochrony powietrza, zmian klimatu i przyczyn tych zmian. Organizatorom zależało także na podniesieniu świadomości oddziaływania człowieka na środowisko, jego skutków oraz kształtowanie postaw i nawyków  korzystnych dla natury.
<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>