Strona główna » Samorząd
5
gru
2023

Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]

- Dzięki mieszkańcom, którzy prężnie rozwijają swoje rodzinne gospodarstwa rolne, powiększają prywatne firmy i przedsiębiorstwa, osiągają sukcesy prowadząc jednoosobowe działalności gospodarcze, rozwijają się realizując zawodowo; dzięki tym wszystkim, którzy żyjąc z nami i wokół nas spełniają swoje plany i marzenia, jest nam wszystkim coraz lepiej” – mówił Wójt Piotr Kłys podczas gali z okazji Złotego Jubileuszu 50-lecia Gminy Łomża. Tego wieczoru 50 osób zaangażowanych w rozwój gminy, oraz kilkunastu jej przyjaciół Wójt honorował specjalnymi statuetkami św. Wawrzyńca.

Uroczystość odbyła się 1 grudnia 2023 r. w Hotelu Via Baltica, w Grzymałach Szczepankowskich – największym i najbardziej okazałym obiekcie gastronomicznym w Gminie Łomża. Na sali balowej zebrało się ponad 200 osób: duchownych, parlamentarzystów, samorządowców, radnych, sołtysów, przedsiębiorców, rolników i pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych.

Jubileusz związany jest z uchwałą ówczesnej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku w sprawie utworzenia gmin w województwie białostockim. Jedną z tworzonych gmin była Gmina Łomża, która formalne istnienie zaczęła z dniem 1 stycznia 1973 roku. Gmina Łomża została utworzona ze zlikwidowanych Gminnych Rad Narodowych Kupiski Stare i Podgórze i początkowo w jej skład weszły 23 wsie, które zamieszkiwało 6309 osób. Po utworzeniu Województwa Łomżyńskiego i jego nowym podziale na gminy, do Gminy Łomża dołączono 18 wsi ze zlikwidowanych wówczas gmin Gać oraz Szczepankowo. W efekcie Gmina Łomża zwiększyła się do 42 wsi i 12 tysięcy mieszkańców. To nie była ostatnia zmiana granic administracyjnych gminy, niestety kolejnymi decyzjami starano się gminę ograniczyć. Dzisiaj obejmuje ona 40 miejscowości, ale co ciekawe i znamienne liczba mieszkańców wynosi ponad 12 tysięcy.

- Gmina Łomża jest największą pod względem liczby mieszkańców w regionie – podkreślał Wójt Piotr Kłys. - Co bardzo ważne, pomimo kryzysu demograficznego, który dotyka całą Polskę i region, Gmina Łomża jest jedną z nielicznych, w których liczba mieszkańców z roku na rok zwiększa się. Niemal codziennie dołączają do naszej wspólnoty nowi mieszkańcy, właściciele nowych domów, które są budowane w naszych miejscowościach. Wszystkich przyjmujemy bardzo serdecznie, ufając, że ich energia i zapał przyczyniają się do rozwoju naszej gminnej społeczności – dodawał Wójt.

W przemówieniu z okazji jubileuszu Wójt Piotr Kłys nawiązywał do dynamicznego w ostatnich latach rozwoju gminy i wielomilionowych inwestycji zmieniających warunki życia mieszkańców.

- W latach 2017-2023 na budowy, modernizacje, remonty dróg, stacji uzdatniania wody, budowę sali gimnastycznej, biblioteki, boisk sportowych, rozbudowę i termomodernizację szkół i świetlic, tworzenie klubów seniora i stref rekreacji mieszkańców pozyskaliśmy około 63 milionów złotych – mówił Wójt dodając, że już teraz mamy decyzje o kolejnych dziesiątkach milionów dofinansowania do przedsięwzięć, które będziemy realizować w najbliższych 2 - 3 latach. - Tylko ze środków Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład, które obsługuje Bank Gospodarstwa Krajowego – nasz Partner podczas tego wydarzenia – pozyskaliśmy ponad 37 mln zł. Ze środków Unii Europejskiej, które płyną do nas za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego – i pana Marszałka, który objął patronat honorowy nad naszą galą – w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – otrzymamy blisko 25 mln zł na inwestycje. Już dziś mamy zakontraktowane kilka milionów złotych na budowy i modernizacje dróg ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – wskazywał Wójt Kłys zaznaczając, że to tylko niektóre z zewnętrznych źródeł finansowych po które możemy i chcemy sięgać, aby stale zmieniać Gminę Łomża na lepsze.

Wójt Piotr Kłys dużo uwagi poświęcił również tworzonej przez mieszkańców wspólnocie „która jest niezależna od jednostki administracyjnej, a której podstawy sięgają dużo głębiej w historię niż 50 lat Gminy Łomża”.

- Badacze przeszłości, z których kilku jest z nami na tej sali, wskazują, że podstawy tej wspólnoty kształtowały się przed tysiącem lat – mówił Piotr Kłys wskazując, że Góra Królowej Bony w Starej Łomży to właśnie pozostałości dużego grodu z okresu wczesnego średniowiecza, a na pobliskim Wzgórzu Świętego Wawrzyńca, stanął pierwszy w regionie kościół katolicki.  

Do tej tysiącletniej historii wspólnoty mieszkańców obecnej Gminy Łomża, nawiązują statuetki św. Wawrzyńca, wykonane przez artystkę Weronikę Adamowską, na wzór historycznej figury św. Wawrzyńca z kapliczki w Starej Łomży. Wójt wręczył je 50 osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się umacnianiu i rozwijaniu wspólnoty Gminy Łomża. Statuetki zostały przyznane w czterech kategoriach: Gmina mieszkańców, Gmina bezpieczna, Gmina przedsiębiorca i Gmina aktywna.

Poza tym statuetki św. Wawrzyńca otrzymało także kilkunastu przyjaciół Gminy Łomża. W tej grupie znaleźli się m.in. ordynariusz łomżyński bp Janusz Stepnowski, bp Tadeusz Bronakowski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, parlamentarzyści: Dariusz Piontkowski, Jarosław Zieliński, Marek Komorowski, wicemarszałek Marek Olbryś, starosta łomżyński Lech Szabłowski, prof. Krzysztof Sychowicz, a także ks. kan. Marian Mieczkowski, opiekun Wzgórza św. Wawrzyńca, Antoni Smoliński archeolog prowadzący badania na Wzgórzu św. Wawrzyńca i Robert Szydlik, twórca m.in. herbu Gminy Łomża.

Partnerem wydarzenia – Złotego Jubileuszu 50-lecia Gminy Łomża - był Bank Gospodarstwa Krajowego, a honorowy patronat objął Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki.

BGK.png

 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
 • Statuetki św. Wawrzyńca na Złoty Jubileusz 50-lecia Gminy Łomża [VIDEO]
Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

 • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
 • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
 • Korzystamy z Google Maps
 • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.