Strona główna » Dla mieszkańców » Program "Czyste Powietrze"
3
sty
2023

Nowa edycja programu „Czyste powietrze”

3 stycznia 2023 roku ruszyła kolejna edycja programu "Czyste powietrze". Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska wprowadza kolejną odsłonę programu „Czyste Powietrze”, która spowoduje, że Beneficjenci programu nie tylko uzyskają bezpieczeństwo cieplne dla swoich domowników, ale docelowo będą płacić mniej za ciepło.

Najważniejsze zmiany:

 • Zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu.

w Części 1) Programu – do 135 000 zł,

w Części 2) Programu – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

w Części 3) Programu – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 • Podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych poziomów finansowanych, a także maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.
 • Dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1)  został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;

2)  osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:

 1. a) zmniejszono zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
 2. b) zmniejszono zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;

3) zrealizowany w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

 • Możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie.

Umożliwiono złożenie drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła.

 • Wyłączono z kosztów kwalifikowanych podatek VAT .

Dotacje będą naliczane od kwot netto.

 • Wprowadzono możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3
 • Okres kwalifikowalności kosztów w nowej wersji programu pozostaje bez zmian, tj. faktury nie mogą być starsze niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji na www.czystepowietrze.gov.pl

 • Nowa edycja programu „Czyste powietrze”
 • Nowa edycja programu „Czyste powietrze”
 • Nowa edycja programu „Czyste powietrze”
 • Nowa edycja programu „Czyste powietrze”
Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

 • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
 • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
 • Korzystamy z Google Maps
 • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.