Strona główna » Samorząd
27
gru
2022

Będzie MOF Miasta Łomży

Współpraca Miasta Łomża i trzech pobliskich samorządów gmin: Łomża, Nowogród i Piątnica na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i wspólnego rozwiązywania problemów, a także wzmacnianie i rozwój wzajemnych więzi partnerskich oraz integracja terytorialna przy wykorzystaniu funduszy europejskich to idea powołania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży.

W przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia, 23 grudnia 2022 r., Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka, wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski oraz wójt Gminy Łomża Piotr Kłys podpisali porozumienie międzygminne powołujące Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i określające zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Łomży przy opracowywaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, porozumienie międzygminne jest jedną z form współpracy gmin w celu wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w obszarze tzw. miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF). Przy pomocy ZIT Miasto Łomża wraz z Gminą Łomża, Gminą Nowogród, Gminą Piątnica będą mogły realizować wspólne przedsięwzięcia. Powołanie Związku ZIT umożliwia opracowanie strategii ZIT, a następnie korzystnie ze wsparcia finansowego na realizację wspólnych projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2021-2027.  Bez zawiązania Związku ZIT i opracowania Strategii ZIT, samorządy korzystałyby wyłącznie z puli środków unijnych przeznaczonych dla całego Województwa Podlaskiego, a tak będą miały wyodrębnione środki do korzystania w ramach Partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży. Zakres Zintegrowanych Strategii Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych został zawarty w ramach zatwierdzonego kilkanaście dni wcześniej przez Komisję Europejską programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Porozumienie zostało zawarte na okres programowania, negocjowania i przygotowania Strategii ZIT MOF Miasta Łomży oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do jej opracowania. Miasto Łomża będzie pełniło rolę Lidera porozumienia, który został upoważniony do reprezentowania Miasta Łomża, Gminy Łomża, Gminy Nowogród, Gminy Piątnica przed organami administracyjnymi wszystkich instancji we wszelkich postępowaniach administracyjnych dotyczących wydania decyzji, uzgodnień, opinii i innych aktów związanych z realizacją zadań na rzecz opracowania Strategii ZIT MOF Miasta Łomży i innych dokumentów oraz jej wdrożenia.  

Prace nad Strategią ZIT już trwają. Na jej potrzeby przygotowano diagnozę spoełczno-gospodarczą obejmująca obszar czterech samorządów. Strategiczny dokument powstanie w połowie 2023 roku w ramach projektu „Centrum Wsparcia Doradczego CWD-Plus”, realizowanego przez Fundację Funduszu Współpracy oraz Związku Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

  • Będzie MOF Miasta Łomży
Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.