Strona główna » Dla mieszkańców
5
wrz
2022

Konsultacje LSR na lata 2021-2027

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” zaprasza wszystkich mieszkańców, przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego i publicznego do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowskiej 1/27, 18-400 Łomża (parter).

Spotkanie poświęcone  będzie w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, celom strategii, w tym celom końcowym dotyczących rezultatów, oraz planowanych działań. Zebrane dane posłużą do przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w spotkaniu.

Harmonogram i planowany program spotkania

L.p.

Nazwa Gminy

Miejscowość/Miejsce spotania (adres)

Termin spotkania wraz z godzinami spotkania

Planowany program spotkania

1.

Gmina Łomża

Łomża / Starostwo Powiatowe w Łomży,

ul. Szosa Zambrowska 1/27,

 18-400 Łomża

07.09.2022, w godz.: 8.00-12.00

1. Otwarcie konsultacji, przywitanie przybyłych mieszkańców, lista obecności.

2. Przedstawienie działaności i struktury Stowarzyszenia "Sąsiedzi"

3. Omówienie obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym omówienie spójności tego obszaru.

4. Przedstawienie planu włączenia społeczności lokalnej w tworzenie nowej LSR.

5. Diagnoza potrzeb i problemów obszaru i mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD, w tym ukierunkowanie na zagadnienia dotyczące: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzglednieniem starzenia sie społeczeństwa oraz wyludniania sie obszaru planowanego do objecia LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.

6. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.

7. Dysuksja nad celami LSR i dzialaniami.

8. Omówienie rezultatów działań na zakończenie realizacji LSR.

9. Wypełnienia przez uczestników konsultacji ankiet.

10. Wywiady indywidualne i grupowe z chętnymi uczestnikami konsultacji odnośnie tworzenia LSR.

11. Przedstawienie wniosków z konsultacji, podsumowanie i zakończenie spotkania.

 

Zrzut ekranu 2022-09-05 112713.png

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  dla poddziałania 19.1. „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  • Konsultacje LSR na lata 2021-2027
Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.